Parkeren

Parkeermogelijkheden

Langparkeren

In de rand van het centrum zijn er verschillende grote parkings waar je vrij je wagen kan parkeren. Je vindt ze door de P-route te volgen.

Alle parkings in de buurt van het stadscentrum vindt u op het stratenplan

 

Kortparkeren of  blauwe zone

Kaart Blauwe Zone

Als je de wagen in de blauwe zone achterlaat, zet je steeds de blauwe kaart voor de voorruit. De straten in de onmiddellijke nabijheid van het handelscentrum zijn blauwe zone. Je kan hier een kaartje met een overzicht van de blauwe zones in Geraardsbegen downloaden.

 

Belasting op het parkeren in de blauwe zone

 

Gebruik de blauwe parkeerschijf op een correcte manier: zet het pijltje op het uur van aankomst

Het gebruik van de 'nieuwe parkeerschijf' is al een aantal jaren verplicht. Hierover bestaan nog steeds misverstanden. Zo moet je bijvoorbeeld het pijltje op de kaart op het uur van aankomst zetten en mag je maximaal twee uur parkeren.

 

Wanneer is het gebruik van de schijf verplicht ?

 • In blauwe zones en zones waar het verkeersbord ZE9aG is geplaatst (zie afbeelding), van maandag tot zaterdag tussen 9 en 18 uur (als er geen andere vermeldingen op het bord staan).
 • Als de parkeerautomaat (betalende zone) defect is.

Hoe uw kaart gebruiken ?

Elke bestuurder die op een werkdag of op andere dagen vermeld op de signalisatie, een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, een parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.

 

De pijl van de parkeerschijf plaatst u op het streepje dat overeenstemt met het tijdstip van aankomst (zie afbeelding). U mag maximum 2 uur parkeren, behalve als het opschrift of onderbord een kortere parkeertijd aangeeft.

 

Wie moet geen parkeerschijf gebruiken ?

Bestuurders van voertuigen andere dan auto's (bijv. motorfietsen), mindervaliden in het bezit van een speciale parkeerkaart en bewoners in het bezit van een bewonerskaart (op voorwaarde dat er op het bord duidelijk 'Uitgezonderd bewoners' vermeld staat).

 

Aan de balie van het Administratief Centrum kan u een gratis plan bekomen waarop alle blauwe en betalende zones zijn aangegeven. U kan het plan ook hier downloaden.

 

Betalend parkeren

In het handelscentrum van Geraardsbergen geldt het betalend parkeren.

De straten waar betalend parkeren geldt, vindt u hieronder  

Een kaart met een overzicht van de parkeersituatie in het handelscentrum vindt u hier

 • Tarief:
  • 0 tot 15 minuten: gratis
  • 30 minuten: € 0,50 + 0,10 ct per bijkomende 10 minuten
  • 1 uur: €1
  • max. 2 uur: €2
 • Iedereen moet betalen, uitgezonderd gehandicapten en bromfietsen, tussen 9 en 13 uur en tussen 14 en 18 uur
 • Bij defecte parkeerautomaat is de automobilist verplicht om zijn parkeerschijf voor te leggen

Belasting op het betalend parkeren

Bewonersparkeren

Dit wordt toegestaan aan bewoners die beschikken over een wagen, een garage hebben en op dit adres gedomicileerd zijn. Wanneer men aan deze eisen voldoet kan men een bewonerskaart afhalen op het departement Financiële en Economische zaken tegen betaling van 12,39 Euro.

Meer info over bewonersparkeren vind je hieronder.

Parkeerplaatsen

Betalend

 

LocatieAantal plaatsen
Markt56
1ste deel Kattestraat30
Brugstraat/Molenstraat/Penitentenstraat21
Kaai15
Kattestraat22
Begijnhofkaai24
Sasweg18
Grotestraat20
Gasthuisstraat38
Oudenaardsestraat38
Lessensestraat34
Stationsplein91
Adamstraat13

 

Gratis

Via het stratenplan krijg je een overzicht van alle gratis parkings in het centrum. 

 

LocatieAantal plaatsen
Stedelijk zwembad                    92
Vooruitzichtstraat                               106
Parking NMBS64
Karmelietenstraat22
Parking Zakkaai12
Parking Administratief Centrum109
Parking Boelarestraat38
Parking Abdij60
Parking Vesten203
Parking Focus/Arjaan160
Parking 2 Bruggen36
De Maretak / De Kriebel109
Parking De Veldmuis52
Parking kerk Nederboelare67

Bewonerskaarten

Inwoners van het stadscentrum die binnen de blauwe zone of de betalende zone wonen, kunnen een bewonerskaart aanvragen. De aanvraag van een eerste kaart (met vermelding van 1 of 2 nummerplaten) is gratis. Hiermee kan u in een blauwe zone onbeperkt parkeren zonder de blauwe parkeerschijf te gebruiken. De bewonerskaart is geldig tot 31 december van het jaar volgend op de uitreiking (maximum 2 jaar). Een tweede bewonerskaart met vermelding van 1 bijkomende nummerplaat kost € 60 per jaar per voertuig. De afgifte van een duplicaat kost € 15.

 

Opgelet: met een bewonerskaart kan u nooit gratis parkeren binnen een betalende zone.
Voor uw garagepoort of oprit moet u geen bewonerskaart of betaalticket voorleggen. De nummerplaat van de wagen moet duidelijk zichtbaar op de poort of de oprit aangebracht zijn.

 

U kan een bewonerskaart online aanvragen via dit formulier.

 

De kaarten voor zorgverstrekkers, diensten van de Post en Vredegerecht zijn afgeschaft. Minder-validen, hulpdiensten en dienstvoertuigen van politie, OCMW en stad zijn vrijgesteld van het gebruik van een bewonerskaart.

Parkeerkaart voor mensen met een handicap

De laatste jaren wordt vastgesteld dat teveel parkeerkaarten voor personen met een handicap in omloop zijn. Het MB van 29 juli 1991 wil hiervoor een oplossing bieden door de nieuwe parkeerkaarten slechts 10 jaar geldig te maken. Deze kaarten kunnen aangevraagd worden bij de gemeentebesturen, de gehandicaptenverenigingen en andere sociale organisaties.

Volgende personen hebben recht op een parkeerkaart voor gehandicapten:

 • personen met een blijvende invaliditeit van tenminste 80 %
 • personen met een blijvende invaliditeit van tenminste 50 % rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn
 • burgerlijk en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit

Alleen wanneer de persoon met een handicap het voertuig bestuurt of erin vervoerd wordt, mag de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap gebruikt worden om:

 • te parkeren op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan personen met een handicap aangeduid door het bord E9 + picto minder-validen
 • voor onbeperkte duur parkeren binnen de blauwe zone of op plaatsen waar door andere verkeersborden de parkeerduur beperkt wordt
 • voor onbeperkte duur parkeren aan parkeerautomaten of parkeermeters waar de betaalparkeerkaart moet gebruikt worden

Laden en lossen in het stadscentrum

Het laden en lossen van goederen bestemd voor de handelszaken in het centrum van de stad Geraardsbergen zorgt regelmatig voor hinder. Om dit vlotter te laten verlopen heeft het stadsbestuur een nieuwe regeling uitgewerkt. Vanaf 1 januari 2006 worden in het centrum gedurende enkele uren per dag een aantal parkeervakken vrijgehouden voor het laden en lossen van vrachtwagens van meer dan 7,5 T.

Waar?

In de winkelstraten worden volgende plaatsen vrijgehouden voor laden en lossen:

 • Oudenaardsestraat: 3 parkeervakken vanaf huisnummer 13 tot en met 23 (6 plaatsen)
 • Lessensestraat: 3 parkeervakken vanaf huisnummer 3 tot en met 5 (3 plaatsen)
 • Grotestraat: 3 parkeervakken vanaf huisnummer 42 tot en met 50 (4 plaatsen)
 • Brugstraat: 3 parkeervakken vanaf huisnummer 21 tot en met 27 (3 plaatsen)

Wanneer?

 • in de voormiddag vanaf 6 uur tot 10 uur
 • in de late namiddag vanaf 18 uur tot 21 uur

Marktplein

Er wordt toegestaan dat leveranciers op dinsdag, woensdag en vrijdag gebruik maken van het middenplein van de Markt om te laden en te lossen tot 10 uur.

 

Het reglement voor laden en lossen in de binnenstad kan je hier vinden.

Visie parkeren

Het Geraardsbergs parkeerbeleidsplan heeft volgende doelstellingen gericht op duurzame mobiliteit:

 • op termijn creĆ«ren van een autoluwe binnenstad
 • aanmoedigen van het openbaar vervoer (lijn- en belbus) vooral voor stadsbezoek
 • verbeteren van de bereikbaarheid van het stadscentrum ten behoeve van het openbaar vervoer en dit vanuit de verschillende deelgemeenten
 • de parkeerdruk verminderen
 • parkeren in woonstraten ten behoeve van de bewoners
 • het langparkeren verschuiven naar de stadsrand
 • regelmatig uitvoeren van controles ivm het gebruik van de parkeerplaatsen voor minder-validen

Contact

Dienst Mobiliteit

Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen

tel. 054 43 44 35
fax 054 43 44 90

mobiliteit@geraardsbergen.be

Openingsuren

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.


Contactpersonen

Luc Saligotel. 054 43 44 35Contact