Ministerie van Financiën

Federale Overheidsdienst Financiën

 

Onthaal:  Abdijstraat 8, 9500 Geraardsbergen

0257 208 07

 

Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit

  • Controle Personenbelasting

Alle inlichtingen betreffende aangifte personenbelasting

  • 1ste afdeling (Geraardsbergen), Abdijstraat 8, 0257 610 60

contr.db.geraardsbergen1@minfin.fed.be

 

Open elke werkdag van 9 tot 12 uur

  • 2de afdeling (Brakel en Lierde), Abdijstraat 8, 0257 610 70

contr.db.geraardsbergen2@minfin.fed.be

 

Open elke werkdag van 9 tot 12 uur

  • Controle Vennootschapsbelasting

Alle inlichtingen betreffende aangifte vennootschapsbelasting
Steenstraat 78, 0257 72 460 - Open elke werkdag van 9 tot 12 uur

  • Controle BTW

Aanvraag btw-nummer, btw op nieuwbouw en verbouwing, teruggave btw op voertuigen aan invaliden.
Abdijstraat 8, 0257 610 40 - Open elke werkdag van 9 tot 12 uur

 

Administratie van de invordering

  • Ontvangkantoor der directe belastingen

Bedrijfsvoorheffing, automatische ontspanningstoestellen, spelen & weddenschappen en roerende voorheffing door natuurlijke personen, verkeersbelasting op vracht- en aanhangwagens, betalingsfaciliteiten personenbelasting.
Abdijstraat 8, 0257 610 90 - Open elke werkdag van 9 tot 12 uur

  • Administratie van het Kadaster, de registratie en de domeinen

  • Kantoor der Registratie

Registreren van notariële akten, deurwaardersakten, en contracten (koop, ruil, huur, ...), inlichtingen aangaande aangiften van nalatenschap, afleveren van formulieren en attesten in verband met onroerend bezit en van erfrechtverklaringen.
Abdijstraat 8, 0257 704 48 - Open elke werkdag van 8 tot 12 uur

 

Vlaams Gewest voortaan bevoegd voor succesie- en bepaalde registratierechten

 

  • Kadaster

Inlichtingen omtrent eigendommen en hun eigenaars.
Abdijstraat 8, 0257 610 50 - Open elke werkdag van 9 tot 12 uur

Administratie der Douane en Accijnzen

  • Sectie der Accijnzen

Inlichtingen in verband met verrichtingen met accijnsproducten
Abdijstraat 8, 0257 506 80 - Enkel na afspraak.