Woonzorgcentra

 • Woonzorgcentrum Denderoord

  Hoge Buizemont 247, 054 43 28 26
  www.ocmwgeraardsbergen.be

 

 • Serviceflats De Maretak

Groteweg 27 A en B, 054 42 19 39
 • Woonzorgcentrum De Populier

  Groteweg 25 B, 054 43 38 00

  www.ocmwgeraardsbergen.be

 

 

 • Dagverzorgingscentrum Denderoever

  Groteweg 25 B, 054 43 38 00

  www.ocmwgeraardsbergen.be


 •  Baronie van Boelare vzw

  • Kasteeldreef 3, 054 41 47 15
  • 't Cautervelt, Leopoldlaan 82, Ophasselt, 054 31 04 00

admin@baronievanboelare.be

www.baronievanboelare.be

 • Service Residentie Beauprez

Klakvijverstraat 78, Grimminge, 054 32 69 55

res.beauprez@telenet.be

www.residentiebeauprez.be

 • Stil Geluk

Leopoldlaan 52, Ophasselt, 054 50 07 35
 • 't Cautervelt

Leopoldlaan 82, Ophasselt, 054 31 04 00
admin@baronievanboelare.be