Wateroverlast

Balans vijf jaar na overstromingen

In november 2010 werd het Denderbekken, Geraardsbergen niet in het minst, getroffen door ernstige overstromingen. Is het risico geweken? Zijn de problemen opgelost? Via deze pagina willen we u informeren en op de hoogte houden.

 

 

 

> Blijf bij wateroverlast op de hoogte via smsMeerlaagse waterveiligheid vermijdt overstromingsschade

Door verdere verstedelijking en de invloed van klimaatverandering op het watersysteem worden we steeds vaker met overstromingen geconfronteerd.

 

Om schade door overstromingen zo veel mogelijk te vermijden, kiest Vlaanderen voor duurzame oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Dit gebeurt volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid. Bekijk het filmje van de Vlaamse overheid.

 

 

Meerlaagse waterveiligheid staat voor een combinatie van maatregelen die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet (paraatheid).

 

Meerlaagse waterveiligheid staat ook voor gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, ruimtelijke planners, crisis- en hulpdiensten én burgers. Enkel door samen te werken kunnen we de gevolgen van overstromingen maximaal verminderen.

 

Interessante links:

website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid ('CIW')

Contact

Contactpersonen

Liesbet Van de Casteeletel. 054 43 44 24Contact