Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen' van maandag 9 januari 2012 tot en met donderdag 8 maart 2012

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een plan opgemaakt voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Naast de grenslijn zelf bevat het RUP nog zes andere deelplannen, met name het regionaal bedrijventerrein Geraardsbergen Noordoost, het bedrijventerrein annex retail center op de Unalsite, de zone voor grootschalige kleinhandel langs de N42, de zone voor bedrijvigheid, recreatie en doortrekkersterrein Geraardsbergen Noord en twee kleinere natuurgebieden in de Molenbeekvallei.

 

Op dit moment wordt het plan kenbaar gemaakt aan het ruime publiek. De documenten waarin je de nodige informatie over dit PRUP terugvindt, kan je hier raadplegen. Het ontwerp ligt tevens ter inzage in het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534) en in het stadhuis van Geraardsbergen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek (van 9 januari 2012 tot en met 8 maart 2012) kunnen bezwaren en opmerkingen per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent of door afgifte tegen ontvangstbewijs in:

- het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534)

- het stadhuis van Geraardsbergen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

 

Er wordt over dit plan een inspraak- en informatievergadering georganiseerd op dinsdag 31 januari 2012 om 20 uur in Grote Fuifzaal, JC De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen.