Wat te doen bij wateroverlast?

De stad Geraardsbergen krijgt noodgedwongen wel eens te maken met wateroverlast.

Hieronder enkele tips om toe te passen in dergelijke omstandigheden.

 

> Bij dreiging van een overstroming

> Bij evacuatie

> Als u niet kunt evacueren

> Na een overstroming

 

Bij dreiging van een overstroming:

 • Luister naar instructies van de overheid via radio en TV
 • Regel een veilige plek voor uw (huis)dieren.
 • Breng waardevolle spullen en apparatuur in veiligheid. Plaats ze waar mogelijk op een hogere verdieping.
 • Haal indien mogelijk uw gordijnen en tapijt weg en breng zoveel mogelijk meubels naar boven. Als dat niet kan, zorg dan dat ze niet tegen de muur staan om de droogtijd te versnellen.
 • Zet binnendeuren open of haal ze weg.
 • Schakel gas, water en elektriciteit uit. Haal alle stekkers uit elektrische apparaten.
 • Zorg dat chemicaliën veilig weggeborgen zijn.
 • Bescherm waar mogelijk uw huis tegen water met zandzakken.
 • Zet een afdichtingsplank in de deuraanslag en dicht af met silicone.
 • Parkeer uw auto op een veilige plaats.
 • Zorg dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen wegdrijven.
 • Zwembaden en vijvers zijn niet zichtbaar meer bij een overstroming. Markeer ze daarom goed.
 • Bekijk of mensen in uw omgeving extra hulp nodig hebben, denk ook aan mensen met een handicap, ouderen en mensen zonder bovenverdieping of zonder vervoer.

Top

 

 

 Bij evacuatie:

 • Volg de instructies van de overheid.
 • Neem alleen mee wat u écht nodig hebt. Reservekleding, laarzen, medicijnen, ...
 • Sluit de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af.
 • Sluit buitendeuren en ramen.
 • Volg de aangegeven routes.
 • Uw stad zorgt voor opvang, u kan ook naar familie of vrienden uitwijken.
 • Als u (om medische redenen) niet zelf kunt evacueren, neem dan contact op met de hulpverleningsdiensten.

Top

 

 Als u niet kunt evacueren:

 • Volg de berichten via radio & TV en luister naar de instructies van de overheid.
 • Zoek een hoger gelegen plaats op. Afhankelijk van de situatie kan dit een bovenverdieping in uw huis zijn of een uitwijklocatie.
 • Zorg dat u niet opgesloten kan raken op zolder. Zorg desnoods voor gereedschap om het dak te openen.
 • Sluit buitendeuren en ramen.
 • Als u bijzondere hulp nodig heeft, neem dan contact op met de hulpverleningsdiensten. Volg hiertoe de instructies via radio (& TV)

Top

 

 Na een overstroming:

 • Probeer niet door water te lopen of te rijden, 15 cm snelstromend water kan iemand al uit balans brengen.
 • Pas op voor onzichtbare objecten en gaten onder water.
 • Pas op voor verontreinigd water. Was uw handen met desinfecterende zeep als u in contact bent gekomen met water of afval.
 • Zorg dat uw huis schoon en droog is voordat u er in trekt zodat er geen gevaar is voor besmetting.
 • Verlucht en verwarm uw woning. Doe dit tegelijkertijd.
 • Zorg dat gas, water en elektriciteit onder professionele begeleiding worden aangesloten.
 • Leg schade vast op foto en/of film. Markeer het waterniveau op uw muren en controleer muren en plafonds op scheuren. Neem contact op met uw verzekeraar voordat u kosten maakt.
 • Pas uw woning aan en beperk zo de schade bij een eventuele volgende overstroming.

Top