Vacature Projectcoördinator Woonbeleid

Bij het stadsbestuur is één voltijdse betrekking vacant van projectcoördinator woonbeleid (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor bepaalde duur (tot 31 maart 2013, mogelijk verlengbaar).

Voor deze betrekking zal eveneens een wervingsreserve van drie jaar worden aangelegd.

 

De projectcoördinator woonbeleid staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het vlak van wonen, de organisatie van het lokaal woonbeleid, de uitbouw van een klantgerichte dienstverlening aan de burger en de verbetering van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. Hij/zij is verantwoordelijk voor het secretariaat van het beheerscomité van de interlokale vereniging Wonen Geraardsbergen – Zottegem.

 

De projectcoördinator zal deeltijds tewerkgesteld worden in Geraardsbergen en deeltijds in Zottegem.

Het minimum bruto geïndexeerde maandsalaris bedraagt 2273 euro.

 

Het bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of handicap. 

 

De kandidaten moeten, op straffe van nietigheid, hun kandidatuur met CV aangetekend en vergezeld van een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het bachelordiploma sociaal werk, ten laatste gepost op 14 september 2012, zenden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

 

Download hier de functiebeschrijving en nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure.