Reglementen

ALGEMEEN

 

Reglement op het gebruik van de aanplakzuilen

Algemeen retributiereglement voor de dienstverlening 2014 - 2019

Retributie- en belastingsreglementen

 

 

CULTUUR

 

Algemeen reglement Cultuurprijs Geraardsbergen

 

 

ECONOMIE

 

Nachtwinkels

Subsidiereglement voor kermissen, dorps-, wijk- en straatfeesten

Reglement marktcommissie

Huishoudelijk reglement starterscontract

Reglement organisatie ambulante activiteiten op de openbare markten

Reglement op de horecaterrassen
 

 

JEUGD

 

Subsidiereglement jeugdcultuurprojecten

Subsidiereglement jeugdhuizen

Huishoudelijk reglement speelpleinwerking

Subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven

Subsidiereglement studentenclubs

Subsidiereglement uitleendienst

Reglement speelstraten

Huishoudelijk reglement - speelplein Guustje

 

 

KUNSTACADEMIE

 

Schoolreglement Kunstacademie

 

 

MOBILITEIT

 

Reglement op het laden en lossen

Aanvullend verkeersreglement - Diverse aanpassingen

Aanvullend verkeersreglement jaarlijks periodiek parkeerverbod binnenplein Markt

 

ONDERWIJS

 

Subsidiereglement flankerend onderwijsbeleid

 

 

POLITIE

 

Algemeen Politiereglement

 

Snelheidsbeperking van 30 km/uur in het stadscentrum

Politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (inclusief het reglement voor het organiseren van afvalarme evenementen - zie hoofstuk XII)

Politiereglement op de begraafplaatsen

 

 

SAMENLEVING

 

Subsidiereglement gezinsvriendelijke activiteiten

Subsidiereglement toegankelijkheid

 

 

SPORT

 

Subsidiereglement sportevenementen

Impulssubsidiereglement voor sportverenigingen

Werkingssubsidiereglement voor sportverenigingen

Algemeen reglement verkiezing sportlaureaten

 

 

Wonen

 

Reglement_veralgemeend_conformiteitsattest_verhuurde_woonentiteiten