Eensluidend verklaren van afschriften

Hoe?

Wenst men een afschrift van een document eensluidend te laten verklaren dan dient zowel het originele document als het afschrift (de kopie) voorgelegd te worden. Op de Bevolkingsdienst zal men nauwlettend nagaan of het afschrift identiek is aan het origineel. De inhoud van het document moet in het Nederlands opgesteld zijn en mag bovendien niet immoreel, bedrieglijk of strafbaar zijn.

Voor wat?

Het eensluidend verklaren van afschriften beperkt zich hoofdzakelijk tot diploma's, studiegetuigschriften, belastingsaanslagen en facturen. De meeste andere documenten kunnen niet door de Bevolkingsdienst eensluidend verklaard worden. Voor identiteitskaarten en rijbewijzen kan dit enkel voor een naturalisatieaanvraag.

Authentieke akten

Voor authentieke akten, zoals akten van de Burgerlijke Stand, de notariële akten, vonnissen en arresten, dient men zich te wenden tot de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, de notarissen en de griffiers van de hoven en rechtbanken die de originele documenten bijhouden en die bevoegd zijn er afschriften van af te leveren.

Kost?

Het eensluidend verklaren van afschriften is in Geraardsbergen gratis.

Contact

Bevolkingsdienst

Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen

Contact