Afschriften en uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand

Volgende afschriften en uittreksels zijn te bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand:

  • geboorteakte
  • erkenningsakte en andere akten ivm de afstamming
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte

Waar aanvragen?

De aanvraag van een afschrift van een akte uit de Burgerlijke Stand kan je doen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die de akte heeft opgesteld. Ben je bijvoorbeeld niet geboren in Geraardsbergen, dan zal je een afschrift van je geboorteakte moeten aanvragen bij het gemeentebestuur van je geboorteplaats.

Wie?

De afschriften of uittreksels worden enkel afgeleverd aan de persoon waarop de akte betrekking heeft, aan zijn/haar bloedverwanten in rechtstreekse lijn of aan de echtgeno(o)t(e). Kan deze persoon het document niet zelf afhalen dan kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Deze laatste dient bij de aanvraag de ondertekende volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager voor te leggen.

Kostprijs

Sinds de afschaffing van het zegelrecht worden afschriften en uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand gratis afgeleverd.  Eventuele verzendingskosten worden wel aangerekend.

 

 

Voor het eensluidend verklaren van afschriften van diploma's, studiegetuigschriften, belastingsaanslagen en facturen kan je terecht bij de dienst Bevolking.

Contact

Dienst Burgerlijke Stand

Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen

Contact

Contactpersonen

Els De Clercqtel. 054 43 45 12Contact