Subsidies Cultuur

Subsidies ter ondersteuning van het socio-culturele leven

Basis-, Activiteiten- en Projectsubsidies

Elke socio-culturele vereniging aangesloten bij de Cultuurraad kan:

  • een basissubsidie aanvragen 
  • een activiteitensubsidie aanvragen op basis van de activiteiten die zij het voorbije kalenderjaar ,nl. van 1 januari t.e.m. 31 december, georganiseerd heeft
  • een projectsubsidie aanvragen voor vernieuwende en bijzondere projecten, mits voldaan wordt aan een aantal basisvoorwaarden en criteria

Reglement Basis-, Activiteiten- en Projectsubsidie (gecoördineerde versie, 14/12/2010)

 

> top

 

Subsidie voor een kermis-, wijk- of buurtfeest

Deze subsidie is bestemd voor zowel aangesloten als niet-aangesloten verenigingen bij de Cultuurraad.

 

Reglement ter ondersteuning van kermissen, dorps-, wijk- of straatfeesten

 

> top

 

Vrijetijdspas

Subsidie bedoeld om personen met beperkte financiële middelen te stimuleren om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod (cultuur, sport en jeugd).

 

 

> top

 

Welzijnsorganisaties

 

Subsidiereglement verhoging vrijetijdsparticipatie

 

Onkostennota welzijnsorganisaties

 

> top

 

Werkingstoelage voor dorpsraad/bewonersplatform

Om dorpsbewoners dichter en duurzaam te betrekken bij het beleid is het mogelijk een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Stadsbestuur.

In de overeenkomst worden de voorwaarden, modaliteiten en verantwoordelijkheden vastgelegd bvb. hoe dient een dorpsraad te worden samengesteld, hoe kan de informatie worden uitgewisseld.

Er kan een werkingssubsidie van 750 euro aangevraagd worden voor de normale werking en de organisatie van een open bewonersvergadering.

Info: Dienst Samenleving, 054 43 44 84, steff.devos@geraardsbergen.be

 

 

> top

Contact

Dienst Cultuur

Vredestraat 1-3
9500 Geraardsbergen

tel. 054 43 72 88 of 87

Contact

Openingsuren

Elke werkdag van 9 tot 12 uur. In de namiddag op afspraak (054 43 72 88).Contactpersonen

Lucrèce Gerain tel. 054 43 72 87Contact