Kruispunt Denderstraat-Abdijstraat afgesloten vanaf 28/11/14

Selectieprocedure administratief medewerker - Schrijf in tot 29/11/14

Vacatures onderhoudsmedewerker WEP-plus - inschrijving verlengd tot 30/11/14

Vacature Sociaal pedagogisch/paramedisch verantwoordelijke OCMW-Solliciteren tot 1/12/14

Selectieprocedure Deskundige jeugdwerk - Kandidaturen indienen tot 6/12/14

Samenaankoop groene stroom

Samenaankoop groene stroom