Nieuws: Bekendmaking beslissing gedeeltelijke verplaatsing voetweg 15Het College van burgemeester en schepenen van Geraardsbergen brengt ter kennis van het publiek dat de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, in haar zitting van 2 februari heeft beslist voetweg 15 te Overboelare, Geraardsbergen gedeeltelijk te verplaatsen.De personen die zich door de beslissing van de deputatie benadeeld mochten achten, kunnen er beroep tegen aantekenen bij de bevoegde Vlaamse minister. Dit beroep moet aan de heer gouverneur van de provincie bezorgd worden binnende 15 dagen volgend op onderhavige afkondiging.

 

Dit bericht zal van heden 12 februari 2017 tot 20 februari 2017 aanstaande aangeplakt blijven.

 Logo Provincie Oost-Vlaanderen