Nieuws: Vacature administratief medewerker (C1-C2-C3) in contractueel verband en voor onbepaalde duurSelectieprocedure administratief medewerker (C1-C2-C3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur

 

Het stadsbestuur en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Geraardsbergen organiseren gezamenlijk een selectieprocedure voor administratief medewerker (C1-C2-C3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

 

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad of het OCMW.

 

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 1853 euro.

 

Op basis van de gezamenlijke selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd die geldt voor de beide betrokken besturen.

              

De kandidaturen moeten aangetekend, vergezeld van een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand) en een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs, ten laatste 29 april 2017, worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

 

Meer inlichtingen vind je hier.


Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : dienst HR/personeel, 054 43 20 04, hr@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be en www.ocmwgeraardsbergen.be

 

De besturen rekruteren op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.


vacature