Nieuws: Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting klasse 1De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door O.D.M. nv, Roeselaarsestraat 179 te 8890 Moorslede een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend betreffende het (de) perce(e)l(en) gelegen Kerselaarsveld zn te 9500 Geraardsbergen met als voorwerp: leemontginning:

stallen van 14 voertuigen, ontginnen van een leemgroeve met een oppervlakte van 14ha 85a, opvullen van een leemgroeve met 860.000m3 niet-verontreinigde bodem.

(Rubrieken: 15.1.1 - 18.1.2 - 60.2).

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 24/04/2017 tot en met 24/05/2017 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het Stadsbestuur, Administratief Centrum, Weverijstraat 20.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de Burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.