Nieuws: Selectieprocedure voor deskundige in de bouw (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duurHet stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor deskundige in de bouw (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

 

De deskundige in de bouw zorgt voor de opvolging:

 • van de uitbestede werken aan wegenis en toebehoren,

 • van het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen,

 • en adviesverstrekking in diverse types dossiers openbare werken.

 

Kandidaten zijn in het bezit van een diploma van

 • bachelor in de bouw of

 • bachelor in de industriële wetenschappen.

  Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

 • een studiebewijs en

 • een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

  Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.

   

  Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

   

  Het minimum bruto maandsalaris bedraagt  2365 euro.

   

  De kandidaturen moeten, vergezeld van een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 30 juni 2017, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

   

  Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : dienst HR/personeel, 054 43 20 04, hr@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be

   

  Ons  bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

   

  Meer inlichtingen vind je hier.