16 subsidieplaatsen Trap 2 beschikbaar voor Geraardsbergse kinderopvang

Gepubliceerd op dinsdag 22 december 2020 16.25 u.
Geraardsbergen heeft recht op 16 bijkomende subsidieplaatsen Trap 2 voor kinderopvang.

Kinderopvanginitiatieven die een aanvraagdossier willen indienen, baseren zich best op onderstaande criteria.

De opvang:

  • voert een beleid rond laagdrempeligheid (bv. door geen waarborg te vragen aan kwetsbare gezinnen)
  • bevindt zich in een buurt met de meeste noden (bv. omdat er meer dan 100 kinderen zijn tussen 0 en 2 jaar)
  • zet in op flexibele opvang (bv. door in de week open te zijn vanaf 6.30u)
  • engageert zich om mee te werken aan het Loket Kinderopvang (bv. door wekelijks wijzigingen in de opvangcapaciteit door te geven)
  • ligt binnen een straal van 1 km van een kansarme gemeente
  • ligt in een buurt die interessant is voor tewerkstelling of opleiding
  • is betrokken bij het lokaal bestuur (bv. door de informatie van het Huis van het Kind kenbaar te maken aan ouders)

De volledige uitleg van de criteria kan hier geraadpleegd worden: https://www.geraardsbergen.be/criteria-uitbreidingsronde-trap-2-plaatsen-2020.

Kinderopvanginitiatieven die een aanvraag willen doen, kunnen terecht bij Leslie Libaers, Coördinator Jeugd en Gezin / Huis van het Kind (gegevens hiernaast).