Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Geraardsbergen wil doen. Samen met 20 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.

Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, 'het Burgemeestersconvenant', worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 31 januari 2018 sprokkelden we plannen en suggesties rond de thema’s adaptatie, consuminderen en wonen en organiseerden we infosessies rond hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit.
Benieuwd? Je vindt bij de bijlagen onderaan deze pagina de presentaties die tijdens de klimaattafel werden getoond.

Klimaatplan met lef!

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld en met de hulp van experts heeft het klimaatteam van Geraardsbergen in februari 2018 de maatregelen naar prioriteit geordend. De acties die Geraardsbergen al onderneemt rond hernieuwbare energie werden hier integraal ingepast. Alsook de ideeën over duurzame mobiliteit die zijn voortgekomen uit het LaMA-project. Om nog te zwijgen van de maatregelen die onze stad weerbaar moeten maken tegen overstromingen.

Het eindresultaat is een lijst van maatregelen die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen: het klimaatplan met zowel lokale als regionale acties, dat op 19 juni 2018 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Alle input uit het afgelegde traject werd in een uitgebreide beleidstekst gegoten. Een overzicht met meer dan zestig maatregelen, die 327 concrete acties bundelen, maakt de strategie concreet.

Samen met de andere partners in het project, kwam de stad Geraardsbergen tot een top 20 van meest prioritaire maatregelen. De top 20 bundelt acties en maatregelen rond gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie.

Zo willen we in de regio bijvoorbeeld inzetten op:

  • De energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen verbeteren door bv. hoogrendementsbeglazing te plaatsen, over te schakelen van stookolie naar aardgas, de verlichting te optimaliseren, …
  • Scholen en (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal betrekken door bv. scholen energiecoaching aan te bieden, multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe gebouwen voor (jeugd)verenigingen te stimuleren, …
  • Een duurzamer woonbeleid door bv. co-housing te stimuleren, leegstaande woningen te vermijden, conformiteitsattesten of EPC in te zetten als instrument bij energetische renovaties (bij huurwoningen), …
  • Productie van stroom via zonnepanelen of windturbines door bv. sensibilisatie rond zonne- en windenergie, in te zetten op zonnepanelen op (landbouw)bedrijven, actief op zoek te gaan naar mogelijke projecten voor een energiecoöperatie, …
  • Blauwgroene netwerken creëren door bv. meer natuur(gebieden) te beschermen en in te richten, exoten te bestrijden, ontharden aanmoedigen, …

Lees het integrale plan op de website van SOLVA of download onderaan deze pagina de samenvattende brochure.

Voor wie

En nu … actie!

Hoe zorgen we ervoor dat het klimaatplan niet bij theorie blijft? Door onze voorbeeldfunctie als stad op te nemen. De stad is volop een beleid aan het uitstippelen en bereidt concrete maatregelen voor. Een voorproefje:

  • We renoveren de komende drie jaar een aantal stedelijke gebouwen en maken de straatverlichtingen zuiniger. Goed voor een daling van 30% in de totale CO2-uitstoot van het stedelijke patrimonium!
  • Het OCMW zal haar woonzorgcentra maximaal voorzien van zonnepanelen
  • Ons nieuwe kenniscentrum zal voldoen aan de ‘Bijna Energie Neutraal’-norm.
  • Voor de dienstwagens verkiezen we de minder vervuilende CNG-voertuigen (die rijden op aardgas) boven voertuigen op benzine of diesel.
  • De jeugd van Geraardsbergen vormt gedurende twee schooljaren een ‘Klimaatbende’. Onze scholen hebben massaal het klimaatcharter ondertekend.

We rekenen op de medewerking van iedereen om van Geraardsbergen een klimaatgezonde stad te maken!

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER:

Geraardsbergen renoveert!

Binnenkort wordt hier de infoavond 'Geraardsbergen renoveert!' aangekondigd. Ontdek op de infoavond hoe je je woning comfortabeler, energiezuinig en klimaatgezonder maakt. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijg je bruikbare renovatietips. We lichten toe hoe we je bij de renovatie van jouw huis van begin tot einde kunnen begeleiden.
Inschrijven gratis maar verplicht; dit kan binnenkort hier makkelijk online.

Breng jij ook zon in Geraardsbergen?

Het OCMW van Geraardsbergen selecteerde 3 zorgcentra met een groot elektriciteitsverbruik om er zonnepanelen op te installeren. Het OCMW van Geraardsbergen hoeft zelf niet te investeren, dat doet de energiecoöperatie BeauVent samen met de inwoners van Geraardsbergen. Zo kan het OCMW genieten van de goedkopere lokale zonnestroom, zonder zelf te moeten investeren.

Het gaat om een project van ongeveer 370 kWp of 1300 panelen waarmee jaarlijks meer
dan 340.000 groene kWh zullen geproduceerd worden. Dit komt overeen met het jaarlijks
elektriciteitsverbruik van 100 gezinnen!

Je kon mee investeren in de zonne-installaties op deze Geraardsbergse daken. BeauVent cvba lanceerde vanaf 7 januari 2019 om 10 uur een kapitaalsoproep van ongeveer 200.000 euro om deze investeringen te financieren. Inwoners van Geraardsbergen kregen voorrang om aandelen in de coöperatie te kopen. Een aandeel is op naam en kost 250 euro. Elke inwoner kon maximaal 4 aandelen kopen. De bouw van de installaties is gedeeltelijk gerealisalieerd in het voorjaar 2019.
Meer info op beauvent.be/geraardsbergen.

Op 14 en 21 november 2018 heeft een infosessie plaatsgevonden. U kan de presentatie onderaan deze pagina downloaden.

Groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie en gratis renovatieadvies aan huis

Bespaar 20% op je energiefactuur dankzij de groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie i.s.m. onze stad.
Energie wordt steeds duurder. SOLVA organiseert daarom een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie i.s.m. onze stad/gemeente en vzw BEA. Ten gevolge van de groepsactie is elke offerte kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correctheid. Bij uitvoering van de werken wordt elke deelnemer begeleid door Vzw BEA en Zero Emission Solutions.
De actie liep van 01.02.18 tot en met 31.12.18.
Schrijf je in op www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil

Raak je niet wegwijs in de vele renoveermogelijkheden? Laat je adviseren door een expert. Inwoners van Geraardsbergen kunnen gratis advies aan huis krijgen. Vul je aanvraag aan via www.bouwwijs.be. De adviseur neemt dan zelf zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

Ga je ook mee op weg naar minder CO2?

Verander de klimaatverandering: een lezing door Nic Balthazar

Een organisatie van Bibliotheek Geraardsbergen die heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart 2018.

Klimaatfietstocht

Deze fietstocht in de regio Geraardsbergen brengt je langs adembenemende plekken tussen glooiende weilanden en akkers. Op verschillende plekken kan je stilstaan bij het veelomvattende verhaal van de klimaatverandering. Laat je onderweg verrassen door het landschap en de vele mogelijkheden die er voor het grijpen liggen om werkelijk iets voor het klimaat te doen.

Meer info op de website van De Helix

Meer info

Geraardsbergen Energieneutraal

maatregelen wateroverlast

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen: ontdek de 5 speerpunten

Volg alle nieuwtjes van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen op facebook (bekijk er zeker het filmpje over het klimaatplan)

gratis renovatieadvies aan huis

groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie

groepsaankoop zonnepanelen en groene stroom

De Klimaatbende van Geraardsbergen: een begeleidingstraject voor scholen

Klimaatportaal Vlaanderen: startpunt voor info over de klimaattoestand, -effecten of -impact in Vlaanderen

Bijlagen m.b.t. de klimaattafel van 31 januari 2018 in Geraardsbergen: