Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Geraardsbergen wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.

Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Stevig engagement

Er staat ons nu een intensief traject te wachten. We menen het immers met ons engagement. De eerste stappen zijn ondertussen gezet. In januari maakten we ons engagement officieel met een handtekening van de 13 burgemeesters. Via een gemeentelijk klimaatteam en werkgroepen rond onder andere mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie werken we sindsdien naar een gedragen klimaatplan. In het voorjaar van 2018 zal een plan op tafel liggen dat zowel lokale als regionale klimaatacties bevat. De acties die Geraardsbergen al onderneemt rond hernieuwbare energie, om Geraardsbergen Energieneutraal te maken, passen hier perfect in. Ook de ideeën over duurzame mobiliteit die inwoners vorig jaar hebben gegeven tijdens het LaMA-project, leven verder in dit verhaal. Om nog te zwijgen van de maatregelen die onze stad weerbaar moeten maken tegen overstromingen.

Voor wie

Gezocht: uw ideeën!

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is niet enkel weggelegd voor politici. De inwoners krijgen het voor het zeggen: van de sympathieke bakker over de geëngageerde vrijwilligster tot de bink van de buurt!

Bent u ook bezorgd over ons klimaat? Wilt u weten hoe we in Geraardsbergen de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heeft u goede ideeën of wil u samen met anderen initiatief nemen?

Kom dan op 11 december 31 januari 2018 van 19 tot 22 uur naar de Klimaattafel van Geraardsbergen in jeugdcentrum De Spiraal! We denken er na over hoe we samen een gezonde, groene, veilige, duurzame, … kortom een aangename omgeving kunnen maken voor alle inwoners. We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen, … om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze stad te maken! U vindt hier meer info over het programma en de link om u in te schrijven.

Gaat u ook mee op weg naar minder CO2?

Meer info

Geraardsbergen Energieneutraal

maatregelen wateroverlast

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen: ontdek de 5 speerpunten

Volg alle nieuwtjes van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen op facebook