Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Geraardsbergen wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.

Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, 'het Burgemeestersconvenant', worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 31 januari 2018 sprokkelden we plannen en suggesties rond de thema’s adaptatie, consuminderen en wonen en organiseerden we infosessies rond hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit.
Benieuwd? Je vindt bij de bijlagen onderaan deze pagina de presentaties die tijdens de klimaattafel werden getoond.

Wat na de klimaattafel?

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Geraardsbergen in februari 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. De acties die Geraardsbergen al onderneemt rond hernieuwbare energie passen we hier integraal in. Alsook de ideeën over duurzame mobiliteit die zijn voortgekomen uit het LaMA-project. Om nog te zwijgen van de maatregelen die onze stad weerbaar moeten maken tegen overstromingen.

Het eindresultaat wordt een lijst van maatregelen die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen: het klimaatplan met zowel lokale als regionale acties, dat tegen de zomer van 2018 op tafel zal liggen.

Groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie en gratis renovatieadvies aan huis

Bespaar 20% op je energiefactuur dankzij de groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie i.s.m. onze stad.
Energie wordt steeds duurder. SOLVA organiseert daarom een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie i.s.m. onze stad/gemeente en vzw BEA. Ten gevolge van de groepsactie is elke offerte kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correctheid. Bij uitvoering van de werken wordt elke deelnemer begeleid door Vzw BEA en Zero Emission Solutions.
De actie loopt van 01.02.18 tot en met 31.12.18. Schrijf je in op www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil of schrijf je hier in voor de infosessie op 12 juni 2018 in Geraardsbergen.

Raak je niet wegwijs in de vele renoveermogelijkheden? Laat je adviseren door een expert. Inwoners van Geraardsbergen kunnen gratis advies aan huis krijgen. Vul je aanvraag aan via www.bouwwijs.be. De adviseur neemt dan zelf zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

Ga je ook mee op weg naar minder CO2?

Voor wie

De stad is volop een beleid aan het uitstippelen en bereidt concrete maatregelen voor.

Daarbij geeft de stad alvast het goede voorbeeld. We renoveren de komende drie jaar een aantal stedelijke gebouwen en maken de straatverlichtingen zuiniger. Goed voor een daling van 30% in onze totale CO2-uitstoot!

We rekenen op de medewerking van iedereen om van Geraardsbergen een klimaatgezonde stad te maken!

Verander de klimaatverandering: een lezing door Nic Balthazar

Een organisatie van Bibliotheek Geraardsbergen op donderdag 15 maart in het Koetshuis.