Aangepaste coronarichtlijnen voor de thuiszorg

Gepubliceerd op vrijdag 17 april 2020 17.16 u.
Het COVID-19 virus stelt de zorgsector voor ongeziene uitdagingen. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen heeft ook de thuiszorg te maken met een niet eerder geziene situatie.

De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich de voorbije weken zodanig georganiseerd dat ze vanaf 16 april de COVID-19 de patiëntenstroom op kan vangen in gescheiden cohortzorg teams.

Cohort wat? Een cohortbepaling is een bepaling waarbij besloten wordt welk deel van de locatie afgesloten wordt wanneer er besmettingen geconstateerd worden. Dat kan om een appartement van een bewoner gaan, maar evengoed voor een complete locatie gaan.

In deze cohortzorg teams staat een vaste equipe verzorgenden en thuisverpleegkundigen exclusief in voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19, of door de huisarts al potentieel besmet beschouwd worden.

Vanaf donderdag 16 april 2020 om 10u00 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Voor Oost-Vlaanderen is dit 0800 11 832. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor de zorgverlener, familie, buur, mantelzorger, ‚Ķ

Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.