Aanpassing test-, quarantaine- en isolatiebeleid

Gepubliceerd op woensdag 12 januari 2022 8.04 u.
Vanaf maandag 10 januari zijn de test-, quarantaine- en isolatie regels versoepeld.

Nieuwe teststrategie

 • Het herhaald testen op de werkvloer wordt stopgezet
 • Personen die een hoogrisico contact hebben gehad, maar geen symptomen hebben worden niet meer getest. Ze kunnen wel zelftesten gebruiken. Personen die na een hoogrisicocontact wel symptomen hebben worden wel getest. Een hoogrisico contact heb je als je meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter in contact bent geweest met een besmette persoon en je ouder bent dan 12 jaar.
 • Vertrekkende reizigers kunnen nog steeds een RAT (Rapid Antigen Test) of PCR test laten afleggen als het land waarnaar ze willen reizen dit oplegt. Ze kunnen hiervoor terecht in alle testcentra.
 • Inkomende reizigers worden getest als dit verplicht is. Meer informatie voor reizigers die naar andere landen gaan reizen of naar België gaan op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Wanneer ben ik volledig gevaccineerd?

Een volledig gevaccineerde is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat. Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd.

Quarantaine

Een quarantaine (niet te verwarren met isolatie) betekent dat je je preventief gaat afzonderen om mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Je weet immers, als je in quarantaine gaat, nog niet of je al dan niet besmet bent.

 • Belangrijke nieuwigheid is dat volledig gevaccineerde hoog risicocontacten niet meer in quarantaine moeten gaan, maar ze moeten wel strikt preventieve maatregelen (mondmasker dragen liefst FFP2, afstand houden, contact met kwetsbare personen vermijden) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact.
 • Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact.
 • Niet-gevaccineerde hoog risicocontacten dienen 10 dagen in quarantaine te gaan; vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact.
 • Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene, dus wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is ook het kind aan quarantaine onderworpen is.

Isolatie

Als je in isolatie zit, heb je positief getest op het coronavirus of ben je ziek.

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet gevaccineerde personen.
 • Voor gehospitaliseerden (onder andere isolatie van 14 dagen) en immunogecompromitteerden (onder andere isolatie 21 dagen) blijven de huidige isolatieregels van kracht.
 • Voor asymptomatische personen en personen met milde klachten wordt de duur van de isolatie verkort tot 7 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten), met nadien nog 3 dagen het nemen van extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.
 • In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) wordt de duur van isolatie voor asymptomatische bewoners of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten). Voor zorgpersoneel van deze collectiviteiten is de duur van isolatie ook 7 dagen, met nadien verplicht dragen van een FFP2 masker (zonder ventiel) op de werkvloer.

Wees extra voorzichtig als je contact hebt met een persoon die een verzwakt immuunsysteem heeft.

Clusteronderzoeken blijven nog altijd mogelijk als dit aangewezen is.

Onderwijs

Ook de quarantainemaatregelen in het onderwijs worden aangepast vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie. Het overzicht van deze maatregelen kan je lezen op de website van onderwijs Vlaanderen.