Aanvraagformulier voor activiteitensubsidie

 Aanvraagformulier voor het bekomen van:

  • een basissubsidie
  • een activiteitensubsidie op basis van de activiteiten die een socio-culturele vereniging het voorbije kalenderjaar, nl. van 1 januari t.e.m. 31 december, georganiseerd heeft.

Voor wie

Socio-culturele verenigingen van Geraardsbergen.

Voorwaarden

  • Aangesloten zijn bij de Cultuurraad van Geraardsbergen.
  • Een actieve werking kunnen aantonen.
  • Activiteiten die openstaan voor alle geïnteresseerden, dus ook voor niet-leden.

Hoe aanvragen

Het volledig ingevulde aanvraagformulier wordt, met de nodige bewijsstukken (bvb. affiches, uitnodigingen, flyers, persartikels,...) vóór 1 maart ingediend. Zowel de papieren als de digitale versie wordt aanvaard.

Afhandeling

De toekenning van de punten wordt door de Cultuurdienst ter goedkeuring voorgelegd aan respectievelijk de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen. Vervolgens wordt aan de dienst Financiën de opdracht tot uitbetaling van de subsidie gegeven.

Reglement

Zie reglement voor basis-, activiteiten- en projectsubsidies.