Het Pays des Collines

Het Pays des Collines is het Waalse verlengstuk van de Vlaamse Ardennen net over de taalgrens. Het wordt gekenmerkt door een sterk geaccidenteerd reliëf met glooiende heuvels. De heuveltoppen zijn grotendeels bebost gebleven; de vele beekvalleien ertussen bestaan uit akkerland en weiden, omzoomd met hagen, heggen en knotwilgen.    

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Organisatie

Natuurpunt Boven-Dender