Kinderatelier “Onderweg met dieren…" Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Vele dieren leggen in hun soms korte leven heel wat kilometers af. Dat gebeurt niet altijd zonder risico's. Dieren die elders gaan overwinteren maar ook dieren die hier bij ons blijven, moeten zich om verschillende redenen verplaatsen. Wij nemen je mee op de reis van enkele dieren. Aansluitend breng je een bezoek aan SOS Wilde Dieren, waar slachtoffertjes worden opgevangen.

Meer info volgt later.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Organisatie

Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Helix