Klimaatfietstocht in de Dendervallei

Praktische informatie

Wanneer

Waar

De Helix, Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu

Organisatie

Milieufront Omer Wattez vzw