In de ban van Adriaan. Het Brevier van Geraardsbergen en andere Bourgondische handschriften

-Een lezing door dhr. Dominique Vanwijnsberghe-

Het Brevier van Geraardsbergen is een perkamenten manuscript van meer dan 1700 bladen die rond 1450 vervaardigd werden door of voor de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen, toen Vlaanderen onder Filips De Goede bij het hertogdom Bourgondië hoorde. Er werd aan gewerkt door meerdere kopiïsten, decorateurs en schilders. Het werk geldt als een hoogtepunt van Vlaamse miniatuurschilderkunst.

Na de opheffing van de Sint-Adriaansabdij tijdens de Franse Revolutie raakten de manuscripten verspreid over meerdere locaties. Waarna ze in de 19de eeuw in 4 boekdelen werden samengebonden en aangekocht door Graaf de Hemptinne, die ze schonk aan zijn broer, de abt van de abdij van Maredsous. Daar bevinden de manuscripten zich nog steeds.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting werden de manuscripten onlangs door enkele academici, waaronder prof. Lieve Watteeuw van de K.U. Leuven en dhr. Dominique Vanwijnsberghe van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, gerestaureerd, bestudeerd en uitgegeven (zowel in boekvorm als digitaal). Het resultaat van hun diepgravend onderzoek is te vinden op het internet.

Onderzoeker Dominique Vanwijnsberghe zal in het eerste deel van zijn lezing naast het Brevier zelf nog enkele aanverwante middeleeuwse handschriften behandelen, zoals het Missaal van Mondovi en het getijdenboek van Cambridge (gebruikt in de St-Adriaansabdij). In het tweede deel zal hij uitweiden over Giselbrecht de Mets (ca. 1390-1438, 'librariër' van de Bourgondische hertog Jan zonder Vrees, auteur, boekhandelaar en schepen van Geraardsbergen) en zet hij de rol en de geschriften van De Mets in verband met Geraardsbergen in de verf.

Deze lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling 'Het Brevier van Geraardsbergen'.
Gratis toegang. Inschrijven is verplicht.

Een organisatie van de Kerkfabriek Geraardsbergen, Dienst Cultuur, Dienst Erfgoed, de Kunstacademie, de bibliotheek en medewerkers van Gerardimontium.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Sint-Bartholomeuskerk Geraardsbergen

Organisatie

Bibliotheek Geraardsbergen