Aquafinproject aansluiten tuinen Buizemontstraat

Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020 11.32 u.
Aan het Aquafinproject: aansluiten tuinen Buizemontstraat (deel achtertuinen) wordt ook in deze moeilijke tijd verder gewerkt. Voor de komende weken zijn onderstaande werken gepland. De opgegeven data zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en ook van het verdere verloop van de coronacrisis.
  • Vanaf 20/04 tot 29/05 wordt het pompstation verder afgewerkt.
  • Vanaf 27/04 tot 03/07 wordt verder gewerkt aan het afwerken van de tuinzones Buizemontstraat en plaatsen van de afsluitingen.
  • Vanaf 02/06 tot 12/06 wordt er gewerkt aan de achterkant van de woningen Molenstraat: plaatsen en aansluiten van riolering op het pompstation. Ook hier zullen de tuintjes worden hersteld.
  • Vanaf 04/05 tot 15/05 worden er rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt Kaai – Brugstraat (aan de Fun). Gedurende deze werken is een omleiding voorzien.
  • Vanaf 15/06 tot 03/07 wordt er gewerkt in de Dierkoststraat ter hoogte van woning nr. 27. De tuinmuur wordt afgebroken en naar achter verplaatst. Deze werken zijn reeds in functie voor de latere aanleg van gescheiden riolering maar tevens zal de rijweg verbreden zodat een vlottere doorgang van het verkeer mogelijk wordt.