Babbelbubbel

Babbelbubbel is een ontmoeting in de publieke ruimte van Nederlandstaligen en anderstaligen in kleine bubbels van 2 à 3 personen. Er kan samen gewandeld worden of afgesproken worden op een leuk plekje in de stad bv op zitbankje langs de Dender, of in een parkje. Elke bubbel komt minimum één keer samen per week.

De ontmoetingen duren één à twee uur en vinden plaats buiten.

De basisactiviteit is conversatie in het Nederlands. De deelnemers praten met elkaar over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. Op een ongedwongen manier leren de deelnemers omgaan met diversiteit, en anderstaligen hun Nederlands oefenen.

De bubbel spreekt onderling het moment af in de week om samen op stap te gaan. De ontmoeting vindt plaats op openbare plaatsen en men wandelt samen of spreekt af bv. in het parkje op een bankje/ontmoetingsplaats.

Voor wie

Babbelbubbel richt zich tot een zeer brede doelgroep:

- Voor mensen die graag praten met andere mensen uit hun gemeente.

- Anderstaligen die een minimum aan Nederlands kennen om een eenvoudig gesprek te kunnen voeren

- Voor Nederlandstalig mensen die graag andere mensen willen leren kennen.

Voorwaarden

De basisactiviteit is conversatie in het Nederlands. De deelnemers praten met elkaar over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. Op een ongedwongen manier leren de deelnemers omgaan met diversiteit, en anderstaligen hun Nederlands oefenen.

De bubbel spreekt onderling het moment af in de week om samen op stap te gaan. De ontmoeting vindt plaats op openbare plaatsen en men wandelt samen of spreekt af bv. in het parkje op een bankje/ontmoetingsplaats.

Per bubbel is er minimaal 1 Nederlandstalige deelnemer en min 1 anderstalige. Per bubbel is er één contactpersoon waarmee we als organisatoren regelmatig contact houden.

Hoe aanvragen

samenleving@geraardsbergen.be - 054 43 44 84

marijke.verleyen@avansa-vlad.be  - 0498 82 46 15

Kostprijs

Gratis voor alle deelnemers

Meer info

Elke bubbel ontvangt bij de start een bundel van gespreksonderwerpen (vragen/stellingen) om tijdens de ontmoetingen eventueel over te praten. Er zullen ook suggesties van wandelingen toegevoegd worden. Op deze manier kan men ook plekjes in de eigen stad samen verkennen en ontdekken. Digitale versie van deze pakketjes om via de telefoon te gebruiken zijn voor handen.

Op vrijdagnamiddag van 13 tot 15 uur is er permanentie in het Huis van het Kind/cafetaria waarbij een verantwoordelijke van Babbelbubbel aanwezig is.