Behandelen van klachten & meldingen

Heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Alleen maar tevreden klanten…! Welke organisatie droomt daar niet van?

Maar waar mensen werken kan er wel eens iets mis gaan. Helaas ontkomt niemand daar aan, wij dus ook niet.

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop u door de stad of het OCMW bent behandeld. Dat horen wij dan graag van u. Een klacht betekent namelijk dat er iets is misgegaan met onze dienstverlening. Het is dus niet alleen voor u, maar ook voor ons belang om uw klacht in behandeling te nemen.

Klachten, vragen, meldingen en suggesties worden behandeld door een medewerker van het secretariaat. Voor de stad is dat Katia Verdonck. Voor het OCMW is dat Gisèle Lemon.

Klachten over de werking van het Sociaal Huis worden behandeld door Dirk Van Heghe.

Voorwaarden

Schriftelijk

Mondeling

  • Bij de klachtenbehandelaar,
  • of de verantwoordelijke van de betrokken dienst, die de klacht onverwijld overmaakt aan de klachtenbehandelaar.

Anonieme klachten worden onontvankelijk verklaard.