Bekendmaking openbaar onderzoek Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘OCMW/AC-site’

Gepubliceerd op maandag 15 april 2019 14.37 u.

Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat er een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd betreffende het ontwerp van het gemeentelijk RUP ‘OCMW/AC-site’, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 2 april 2019.

 

Het ontwerp van het gemeentelijk RUP ligt ter inzage van maandag 6 mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019,

  • aan de balie van het Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen (openingsuren: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en donderdagavond ook van 16.30 uur tot 19.30 uur)
  • via deze link

 

Informatievergadering

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een infomoment op woensdag 22 mei 2019 om 20.00 uur in zaal De Plage van het woonzorgcentrum De Populier, Groteweg 25B, 9500 Geraardsbergen, waarop u van harte welkom bent. Tijdens dit infomoment zal u toelichting krijgen over de inhoud en de plannen van het RUP. De plannen zullen ook worden opgehangen en u krijgt de mogelijkheid om vragen hierover te stellen.

 

Opmerkingen en bezwaren

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van het gemeentelijk RUP ‘OCMW/AC-site’ moeten ten laatste op 4 juli 2019 worden verzonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen of moeten afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres (eveneens gericht aan de GECORO). Digitale opmerkingen en bezwaren worden ook aanvaard via het mailadres stedenbouw@geraardsbergen.be.