Ontwerp toegankelijkheidsregeling publieke consultatie - natuurgebied De Nuchten

Voor natuurgebied De Nuchten, op grondgebied van de gemeente Geraardsbergen werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie

Gedurende de periode van 25 mei 2022 tot en met 26 juni 2022 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

Via mail: aves.ovl.anb@vlaanderen.be

Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, T.a.v. Indra Lamoot, Havenlaan 88 bus 75 – 1000 Brussel

Sorteren op