Is jouw school ook klimaatbewust?

Gepubliceerd op dinsdag 18 juli 2023 17.20 u.
Steeds meer 'klimaatbewuste' scholen nemen maatregelen om de eigen CO2-impact te verkleinen. Ze werken acties uit rond thema's als water- en droogteproblematiek, energie, duurzame mobiliteit en duurzame consumptie.

Daarbij ambiëren ze bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving.

Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil de scholen op haar grondgebied hierin ondersteunen. Daarom wil het lokaal bestuur alvast enkele noden en bestaande initiatieven in kaart brengen via deze bevraging. Met de antwoorden gaan we vanaf het najaar aan de slag om in september een Lerend Netwerk Klimaat te organiseren. Het Lerend Netwerk Klimaat is bedoeld om elkaar te ontmoeten en te versterken rond het thema 'Klimaat op school'.

Samen met jullie zetten we graag in op een klimaatvriendelijk schooljaar 2023 - 2024. 

Bedankt voor jullie tijd en voor het invullen van de bevraging.