Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders

Gepubliceerd op donderdag 25 juli 2019 11 u.
Het captatieverbod dat door de gouverneur van Oost-Vlaanderen op 18 juli werd opgelegd, wordt opgeheven en vervangen door een nieuw politiereglement. Daarin worden de maatregelen uitgebreid.

Voor alle onbevaarbare waterlopen in de vermelde stroomgebieden en voor alle vermelde meanders geldt er vanaf 24 juli 2019 een captatieverbod. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden getrokken uit deze onbevaarbare waterlopen en meanders.

Uitzondering hierop is het beperkt weghalen van water dat dienst zal doen als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop en de meander te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen of meander verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt.

Meer info over de uitbreiding van het captatieverbod