Steunmaatregelen corona

Het lokaal bestuur Geraardsbergen heeft volgende steunmaatregelen goedgekeurd:

 • vouchers voor kwetsbare huishoudens te besteden bij lokale handelaars, verkregen via een subsidie van de Vlaamse overheid ter waarde van 72.633 euro.
 • Verhogen van impulsen voor startende bedrijven. Het plan hiertoe is nog in opmaak. Ideeën hiervoor kunnen worden doorgegeven aan dienst economie. Budget: 50.000 euro.
 • Economische steunmaatregelen ter promotie van lokaal ondernemerschap in Geraardsbergen. Het plan wordt verder uitgewerkt. Budget 75.000 euro.
 • Nominatieve toelage aan de 39 logieverstrekkende bedrijven voor totaalbedrag van 15.672 euro.
 • Verminderingen van belastingen en retributies:
  • Op horecaterrassen (schatting verminderde inkomst 15.433 euro)
  • Op taxibedrijven (schatting verminderde inkomst 2.500 euro)
  • Voor marktkramers (schatting verminderde inkomst 24.000 euro)
  • Voor kermiskramen (schatting verminderde inkomst 5.500 euro)
  • Voor concessionarishouders van de stad en het AGB (schatting verminderde inkomst 33.500 euro)
  • Op parkeren in de binnenstad (schatting verminderde inkomst 60.000 euro)
  • Voor gebruik gebouwen en nadarhekkens van het lokaal bestuur.
 • Verbetering voor ieders welzijn: geestelijke gezondheid en sociale ongelijkheid. Een plan werd uitgewerkt waarin onder andere wordt voorzien in extra voedselhulp, inzet op geestelijke gezondheid en welzijnsprojecten voor kwetsbaren en de versterking van het lokaal armoedebeleid. Het voorziene budget is 230.000 euro waarvan deels subsidies van Vlaanderen.
 • Acties rond cultuur, jeugd en sport waarbij Geraardsbergen een bedrag krijgt uit het Vlaams Noodfonds van 448.000 euro. Dit budget wordt onder andere aangewend voor volgende zaken:
  • verdubbeling van subsidies aan verenigingen van jeugd, cultuur en sport.
  • Het lokaal bestuur zal aan burgers ruimte geven om zelf initiatieven te nemen en stelt hiervoor 30.000 euro ter beschikking op basis van eenvoudig reglement.
  • Het lokaal bestuur zal ook kinderen met een beperking ondersteunen. De opstart van een Akabe werking in Geraardsbergen betekent een zinvolle vrijetijdsbesteding voor deze kinderen die niet altijd aansluiting vinden bij de reguliere werkingen. Een toelage is voorzien van 5 000 euro voor de opstart.
  • Het lokaal bestuur zal tijdens de zomer een kleinschaliger aanbod voor kinderen
   creëren in wijken rekening houdende met de corona maatregelen. Tijdens deze
   vakantiepleinen kunnen kinderen lokaal gaan spelen en workshops volgen. Hiervoor worden lokale initiatieven aangesproken. De raad voorziet een toelage van 4 000 euro.
  • Het lokaal bestuur wil er voor zorgen dat kinderen tijdens de strengste maatregelen de kans krijgen om te blijven bewegen en spelen. Hiervoor zal het project 'spelen op straat' uitgewerkt worden. In dit project worden stoepen kindvriendelijker gemaakt door het aanbrengen van hinkelbanen, spelletjes, parcours ... De raad voorziet 10 000 euro.
  • Het lokaal bestuur zal er voor zorgen dat kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie zitten genoeg ondersteund worden. Hiervoor zal het jeugdopbouwwerk meer inzetten op wijkwerking, zal de ontmoetingsplek verder uitgebouwd worden en zal kampmateriaal aangekocht worden. De raad voorziet 10 000 euro.
  • Goedkeuren nominatieve toelage aan 12 ontmoetingscentra voor een totaalbedrag van 48 000 euro.
  • Korting op het inschrijvingsgeld en de huur/verkoop van instrumenten in de Kunstacademie voor het academiejaar 2020-2021 met 10% voor een totaalbedrag van 25.000 euro.
 • Naast alle financiële steunmaatregelen voorziet het lokaal bestuur eveneens in logistieke ondersteuning.
  • Gratis vloerstickers voor handelaars (kunnen nog steeds bekomen worden bij dienst economie)
  • Ter beschikking stellen van affiches: te bekomen via deze link:
  • Het verdelen van gratis mondmaskers aan elke inwoner boven de 12 jaar.
  • Tijdelijk gratis platform voor handel en horeca voor de aankoop van waardebonnen.
  • 80+'ers werden allen gebeld en hulp aangeboden via vrijwilligers eveneens in de bestrijding tegen eenzaamheid.
  • Het opzetten van een vrijwilligersnetwerk met 57 vrijwilligers voor het maken van mondmaskers om zo de lokale gezondsheidssector te voorzien in de nodige materialen.
  • Preventiecampagnes voor het dragen van mondmaskers.

 

 

 

Hierbij een overzicht van interessante informatie voor bedrijven ivm met Corona en ondersteuningsmaatregelen:

 • Op www.info-coronavirus.be kan je een overzicht vinden met betrekking tot gevolgen, preventiemaatregelen en richtlijnen.
  Wie vragen heeft kan terecht op het gratis nummer 0800 120 33.

 

 

 • Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen informeert o.a. over de steunmaatregelen zoals de hinderpremie. De aanvraag van de hinderpremie zal ook via deze website verlopen. Ten laatste eind maart zal de wijze waarop de aanvraag kan gebeuren bekend gemaakt. Twijfel je of je in aanmerking komt voor de hinderpremie, neem dan contact op met hun contactcenter.
  Bel gratis of whatsapp op 0800 20 555. Op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Op vrijdag tot 16 uur.
  https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 

 

 • Unizo geeft duidelijke overzichten zowel van de maatregelen die je als werkgever kan treffen, de maatregelen die de overheid heeft ingevoerd als de steunmaatregelen. Ze hebben een speciale coronalijn ingeroepen om te helpen bij vragen over je bedrijf in tijden van corona. 
  Bel gratis 0800 20 750.
  https://www.unizo.be/corona

 

 

 

 

Nog steeds de informatie niet gevonden die je zoekt of heb je informatie dat andere bedrijven kan helpen? Contacteer dienst economie: economische.zaken@geraardsbergen.be 054 43 45 05.