De Buitenschoolse Kinderopvang 'De Speeldoos' zoekt jobstudenten

Gepubliceerd op woensdag 10 januari 2018 12.33 u.

Tijdens de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie zal de Buitenschoolse Kinderopvang ‘De Speeldoos’ (Kampstraat 13, Onkerzele) jobstudenten tewerkstellen, voor het begeleiden en animeren van de kinderen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:· 

  • ten minste 18 jaar zijn in 2018· 
  • niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren nà het vakantiewerk - een verklaring op eer zal moeten ondertekend worden).

Om aan de regelgeving van Kind en Gezin te voldoen, wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten die de studierichting 'Kinderzorg', 'Sociaal-Technische Wetenschappen', ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’, ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen', 'Kleuter- of lager onderwijs' volgen of gevolgd hebben.

Gelieve afzonderlijk te solliciteren voor de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie. 

De kandidaturen moeten, ten laatste op 23 februari 2018, verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Info: Personeelsdienst: 054/43 20 62, personeelsdienst@geraardsbergen.be