Land- en tuinbouwraad

De land- en tuinbouwraad wil land- en tuinbouwactiviteiten ondersteunen: noden en problemen van land-en tuinbouwers overbrengen aan het stadsbestuur, samen met het formuleren van mogelijke oplossingen.

Samenstelling