Dorps- en wijkraden

Zeventien dorps- en wijkraden voor het Geraardsbergse grondgebied

Geraardsbergen heeft een dorpsraad in elke deelgemeente. Een dorpsraad is een groep bewoners (vrijwilligers) die op regelmatige basis samenkomen en het structureel aanspreekpunt zijn voor het stadsbestuur in een deelgemeente.

Dorpsraden in Geraardsbergen zijn ontstaan als een project van Samenlevingsopbouw dat liep van 1 januari 2009 tot 30 juni 2010. Het was pas in 2011 dat een dorpsraad ook een erkenning kreeg en dat er een afsprakennota in het leven geroepen is. De afsprakennota behandelt de wederzijdse afspraken tussen het stadsbestuur en de dorpsraad. 

Uit het project zijn initieel drie dorpsraden ontstaan. Die bleken meteen een heel waardevolle partner te zijn. Vanuit dit besef is de idee ontstaan om in elke deelgemeente een dorpsraad op te richten. Ondertussen werd ook een ambtenaar aangeduid om de vragen en adviezen van de dorpsraden op te volgen.

Het ontstaan van de eerste dorpsraden was ondertussen niemand ontgaan en langzamerhand kwamen de vragen van mensen uit de deelgemeenten binnen, om ook bij hen de info te geven over het hoe en waarom van een dorpsraad.

Hierop werd een uitnodiging voor een infovergadering verstuurd naar elke inwoner van die deelgemeente. Indien er interesse was, volgde twee weken later een opstartvergadering. Uit de leden van de dorpsraad werd dan een voorzitter, secretaris en een penningmeester gekozen.

De stad was nu een engagement aangegaan met de deelgemeenten om met hen een participatietraject te doorlopen. Dat vergde en vergt zeker bijkomende inspanningen en denkoefeningen, maar stelt het stadsbestuur ook in staat om het beleid dichter op de burger af te stemmen. 

In 2014 kreeg de stad Geraardsbergen de Goe-Bezig prijs van het Oost-Vlaamse Dorpsbelangen voor hun werk op het gebied van dorpsparticipatie.

Voor wie

De installatie van dorpsraden in elke deelgemeente vormt het begin van het participatieverhaal.

In het centrum zijn er echter evenveel noden die niet meteen duidelijk zijn voor het bestuur. Daarom zijn er ondertussen ook wijkraden ontstaan in het centrum, die de belangen van inwoners uit bepaalde straten verdedigen. 

Hoe aanvragen

Wil u zelf een wijkraad opstarten maar weet u niet hoe, neem dan contact op met de participatieambtenaar. Zorg er wel voor dat u medestanders hebt, die uw visie delen rond de nog op te richten wijkraad. Eenmaal die gedragenheid er is, komt u best eens praten over de mogelijkheid om een wijkraad op te starten.

Meer info

Op de pagina dorps- en wijkraden - wie zijn ze? vind je alles terug.