Eerste toog

De jaarmarkt, beter gekend als de Eerste Toog, vindt plaats de eerste maandag van maart van 8u30 tot 17 uur. Dit evenement is dé kermisactiviteit van de winterfoor in Geraardsbergen. Er zijn ruim 165 marktkramers en standwerkers die deelnemen aan dit evenement.

De jaarmarkt is beperkt tot bepaalde straten van het stadscentrum en het Stationsplein:

 • Markt
 • Brugstraat (ook parking aan de zaak FUN en WIBRA)
 • Kaai
 • Begijnhofkaai
 • Grotestraat
 • Oudenaardsestraat (vanaf Adamstraat richting Grotestraat)
 • Adamstraat
 • Stationsplein (rechterkant vanaf Lessensestraat)
 • Verhaegenlaan (van Kattestraat tot aan Stationsplein)
 • Gasthuisstraat (van Grotestraat tot aan Verhaegenlaan)
 • Lessensestraat (van aan Oudenaardsestraat tot aan Stationsplein)

De bereikbaarheid van het centrum is erg moeilijk en kan voor problemen zorgen voor pendelaars. Verschillende straten worden parkeer- en verkeersvrij van 5 tot 18.30 uur.

Voor wie

standwerkers, marktkramers en verenigingen nemen deel aan de jaarmarkt.

Voorwaarden

 • 1 inschrijving per ondernemingsnummer, adres en verkoopsartikel.
 • Fastfood, voeding & drank = wordt beperkt tot maximum 1/3 van het totaal aantal standplaatsen.
 • Er mogen geen sterke dranken verkocht of aangeboden worden tijdens de Eerste Toog op het openbaar domein.
 • Verplichte inschrijving op voorhand.
 • Iedere standhouder dient in het bezit te zijn van een blustoestel van 6 kg ABC type of 2x5 kg COtype geldig en gekeurd. Deze keuring dient jaarlijks te gebeuren.
 • Iedere standhouder dient een verzekering af te sluiten tot dekking van hun burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van brand of ontploffing.
 • Bij gebruik van gasflessen moeten de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden:
  • rechtstaand gebruiken en beveiligd tegen omvallen
  • keuringslabel dragen van het hervullen
  • gasslangen niet langer dan 2 m. en voorzien van een fabricatiedatum (max. 5 j)
  • vermelding van aard van het gas
  • gasflessen moeten op de uiteinden voorzien zijn van spanringen.
  • verwarmingstoestellen met petroleum zijn verboden 
  • verwarmingstoestellen met vloeibare brandstoffen zijn verboden tenzij men beschikt over een vaste installatie met keuringsattesten of indien men beschikt over straalkachels die gekeurd zijn door de brandweer op regelmatige tijdstippen.

Hoe aanvragen

Inschrijvingen gebeuren tot 31 oktober. Inschrijvingen die nadien doorgestuurd worden, zullen automatisch op de reservelijst staan. Op de reservelijst wordt geen rekening gehouden met voorkeur van standplaats.

Let op, de inschrijvingen worden tijdig afgesloten zodat de organisatie niet in het gedrang komt. Een wijziging of annulatie van de aanvraag wordt niet meer aanvaard na 30 november tenzij wettelijk gegronde redenen zoals ziekte of overlijden van familielid.

Losse standplaatsen op de dag zelf worden niet aanvaard. De Eerste Toog is een manifestatie en valt niet onder de openbare markten.

 

Kostprijs

De prijs bedraag 3,75 € per lopende meter op voorhand te betalen via factuur.

Afhandeling

Bij het indienen van de aanvraag wordt een ontvangstmelding gestuurd via mail of post. Wijzigingen dienen binnen de 14 dagen schriftelijk doorgegeven.

U ontvangt een deelnemingscontract die u ons ondertekend bezorgd via post of mail. Nadien ontvangt u via post een toegangsbewijs die nodig is om op de dag zelf het parcours binnen te komen.