Aanvraag vergunning voor standplaats ambulante handel buiten de openbare markten