ESF-project 403 ‘Welzijnsgerichte activering’

Het lokaal bestuur Geraardsbergen heeft reeds een activeringsbeleid, waarin twee grote pijlers naar voor komen in het aanbod:

  • Voortrajecten: vorm van stage (maximum 2,5 dagen per week) ter voorbereiding op een voltijdse tewerkstelling artikel 60§7. Dergelijk traject duurt max. 6 maanden, éénmaal verlengbaar met dezelfde periode. Deze voortrajecten zijn bedoeld voor mensen die nog niet klaar zijn voor een voltijdse tewerkstelling. Tijdens deze voortrajecten wordt er vooral toegespitst op het verwerven van de (arbeids)attitudes die nodig zijn voor een latere tewerkstelling.
  • Tewerkstelling artikel 60§7: dit is een specifieke tewerkstellingsmaatregel, enkel mogelijk voor mensen die gerechtigd zijn op een leefloon of equivalent leefloon. Deze tewerkstellingsmaatregel is sedert 1 januari 2017 opgenomen binnen TWE (Tijdelijke WerkErvaring). Het gaat hier om een begeleide tewerkstelling, met de bedoeling de persoon in kwestie voor te bereiden op een tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit (NEC).

We hebben doorheen de jaren een uitgebreid aanbod aan werkplaatsen opgebouwd, waar cliënten zowel voortrajecten als tewerkstellingen artikel 60§7 kunnen doen. Het gaat hier om interne diensten binnen het lokaal bestuur Geraardsbergen, vzw’s, scholen, horeca-zaken, privé-ondernemingen, sociaal-economie organisaties, beschutte werkplaatsen …

We merken dat we binnen Geraardsbergen een groep cliënten begeleiden die we niet (duurzaam) geactiveerd krijgen binnen dit huidig intern aanbod.

Uit bevraging bij deze doelgroep blijkt dat volgende zaken ontbreken:

  • Een eerstelijnsaanbod rond psychosociale hulpverlening, laagdrempelig, zonder wachtlijsten
  • Aanklampende, outreachende en contextuele hulpverlening
  • Een goede afstemming tussen werk op maat en hulp op maat
  • Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren

Teneinde hieraan tegemoet te komen, hebben wij met subsidies van het ESF (Europees Sociaal Fonds), een nieuwe werking opgericht binnen de dienst activering. Tot eind 2019 (einde subsidieperiode) zullen wij telkens 10 personen, met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt, begeleiden. Een maatschappelijk werker zal samen met een psycholoog een aanklampende en contextuele begeleiding combineren met een activeringstraject op maat. De begeleidingstermijn bedraagt 12 maanden, waardoor wij dankzij deze subsidies 20 personen een intensief begeleidings- en activeringtraject kunnen aanbieden.