Geraardsbergen renoveert!

Renovatie van je woning is een opdracht waar nogal wat mensen tegenop zien. Nochtans verhogen renovatiewerken het comfort en de waarde van je woning, en kan je bovendien heel wat energie – en dus ook euro’s! – besparen.

Provincie Oost-Vlaanderen wil particuliere woningeigenaars een helpende hand reiken om te BENOveren. Beter renoveren dus, met hogere ambities op vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Hoe werkt het

  • Stap 1: je kan gratis onafhankelijk renovatieadvies aanvragen via deze link. Welke ingrepen zijn het meest zinvol voor jouw woning? Welke voer je het best eerst uit, ook rekening houdend met je budget?
  • Stap 2: de BENOvatiebegeleider helpt je bij het opvragen van offertes en de keuze voor meest geschikte aannemers en leveranciers.
  • Stap 3: BENOvatiebegeleider helpt je bij de aanvraag van premies of goedkope leningen en biedt gedurende de werken een antwoord op al je vragen.
  • Resultaat = een comfortabele, energiezuinige en duurzame woning!

Meer info

Voor duurzaam renoveren:

Voor algemene vragen over financiële ondersteuning, renovaties voor basiscomfort, premies, energiefacturen,:

Geraardsbergen renoveert! is een project van Lokaal Bestuur Geraardsbergen i.s.m. het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen en i.s.m. Fluvius, elektriciteitsnetbeheerder

Het project loopt tot eind 2024.