Hakhoutbeheer langs Dender door Vlaamse Waterweg

Gepubliceerd op dinsdag 25 oktober 2022 9.20 u.
De Vlaamse Waterweg start net als vorige jaren met het hakhoutbeheer op de bermen en oevers langs de Dender. De werken starten begin november en duren tot midden maart.

Bomen en struiken langs jaagpaden en waterloop worden tot op een twintigtal centimeter boven de grond afgezaagd, de wortels worden niet verwijderd. Zo kunnen gewassen in de volgende seizoenen weer uitschieten en op termijn een nieuw groenscherm vormen. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting langs de oevers en een meer divers ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem, waardoor voorjaarsbloeiers en andere planten beter kunnen groeien.

Deze werken worden uitgevoerd in de najaars- en voorjaarsperiode omdat de bomen dan niet in het blad staan, de bomen minder kwetsbaar zijn en de vogels niet broeden. Zones worden geschrankt aangepakt op beide oevers om zo de visuele impact te beperken. Het hakoutbeheer van Vlaamse Waterweg is vastgelegd in het bermbeheerplan, dat werd opgemaakt in samenwerking met verschillende partners en is goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de sectorverantwoordelijke van Vlaamse Waterweg, Andy Cosijn, op het nummer 053 76 94 71.