Heropening winkels

Beste handelaar 

Na evaluatie zullen al een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.

Hierbij het persbericht:

PERSBERICHT

Autodoorgang in centrum Geraardsbergen terug naar normaal vanaf morgen

Geraardsbergen, 12 mei 2020

Er werd vastgesteld dat door de eerder geringe opkomst van klanten, het afsluiten van de straten en parkeerplaatsen momenteel niet echt nodig is.

Vanaf morgen 13 mei 2020 zullen de eerder afgesloten straten in het stadscentrum niet langer afgesloten zijn voor autoverkeer en parkeren.

De maatregelen die werden ingevoerd op maandag 11 mei om het winkelen vooral veilig te laten gebeuren, worden hiermee opgeschort. Je zal wel nog kunnen parkeren met een blauwe kaart, want tijdelijk wordt het ganse centrum blauwe zone, dit wil zeggen, niet langer dan 2 uur parkeren. De regels van social distancing blijven gelden en het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen.

We willen jou zoveel mogelijk begeleiden en informeren om het shoppen in de eerste plaats voor jullie zelf en medewerkers en in de tweede plaats voor de klanten veilig te houden.

Onderaan deze pagina kan je alvast het volgende downloaden:

 • gids van de FOD economie over heropenen van winkels
 • Phoenix gids van Comeos voor de heropening van winkels
 • affiche met maatregelen en max. aantal klanten speciaal voor winkels Geraardsbergen 
 • affiche met mondmasker en manneke pis
 • affiche met handen wassen

Bij vragen, niet twijfelen, maar ons contacteren: 054 43 45 05

Politie Geraardsbergen is eveneens te bereiken op 054 430 430

Vragen voor federale overheid: bel gratis 0800 12 033

Vragen specifiek over corona en maatregelen: bel gratis 0800 14 689

Volgende maatregelen worden aanbevolen of doorgevoerd:

Spreiding in tijd

 • Winkelen op afspraak en online lokaal shoppen wordt aangemoedigd, omdat deze nog steeds de minste risico’s inhouden in de verspreiding van het virus.
 • Aan de winkeliers wordt gevraagd om flexibel te zijn in hun openingsuren. Ze mogen gerust vroeger of later (tot 20 uur) open doen om hun klanten meer te kunnen spreiden in tijd. Als winkelier laat je best ook aan je klanten weten wat de rustigste momenten zijn om te komen winkelen.
 • De wekelijkse rustdag blijft, maar hier kan, indien gewenst, het lokaal bestuur nog uitzonderingen toestaan. Aanvragen hiervoor kunnen doorgegeven worden aan dienst economie.

Spreiding in ruimte en organisatie van de ruimte

 • Naast de verkeersmaatregelen in het kernwinkelgebied worden eveneens volgende regels gehanteerd:
  • Het voetpad kan niet worden ingenomen door reclameborden, vlaggen, …
  • Het gratis parkeren blijft behouden tot 1 juli 2020, maar om te voorkomen dat parkeerplaatsen volstaan met pendelaars en werknemers uit het centrum, zal er een beperking in tijd zijn zoals in blauwe zone. Men moet dus een parkeerschijf voorleggen.
  • Er zullen pop-up fietsenstallingen voorzien worden ter hoogte van leegstaande handelspanden, op locaties waar het voetpad voldoende breed is.
  • De banken in het centrum mogen enkel worden gebruikt door mensen die deze om medische of fysieke redenen nodig hebben om te rusten.
 • De regel zal zoals in alle steden en gemeenten zijn om voornamelijk rechts te houden. Dit wil het volgende zeggen:
  • Indien je voor een winkels staat, worden wachtrijen rechts voor de winkel opgesteld met telkens per klant 1,5 meter afstand.
  • De wandel- en fietsrichtingen in het centrum zijn eveneens zoveel mogelijk rechts.

 

Ondersteuning winkeliers

Er zal een opstartkit worden bezorgd aan de winkeliers met een affiche voor het naleven van de maatregels en een affiche, geschonken door het bedrijf Create Your ID, dat ze moeten voorhangen met het maximaal aantal toegelaten klanten. Daarnaast krijgen ze een brief met uitleg en instructies. Hier zullen eveneens een aantal telefoonnummers op worden voorzien waar men terecht kan. Zo is er een contactpunt bij dienst economie dat men kan raadplegen om na te gaan of de winkel voldoende maatregelen neemt om veilig te shoppen. Het telefoonnummer van de politie wordt eveneens vermeld waar de winkelier melding kan maken indien er problemen opduiken met klanten die zich niet houden aan de maatregelen. Elke handelaar zal tevens een vloersticker krijgen die de aanduiding van social distance aangeeft.

Er is op de website van de stad een pagina speciaal voor winkeliers voor de relance van de winkels. Extra communicatie naar deze zal eveneens gebeuren met nieuwsbrieven.

Samen met het handelscentrum wordt gekeken om acties op te zetten om in lijn met het veilig shoppen, klanten te bedanken om enerzijds zoveel mogelijk lokaal te shoppen en daarbij de maatregelen zo maximaal mogelijk te volgen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan bedankingen voor klanten die met de fiets of te voet naar de winkel komen.

Aan de winkeliers wordt in de opstartkit ook volgend charter bezorgd dat ze moeten na- leven. Winkeliers kunnen kiezen om deze omhoog te hangen om zo aan hun klanten te bewijzen dat ze hier veilig kunnen shoppen:

Charter Veilig Shoppen in Geraardsbergen

In deze winkel:

 1. Wordt alleen gewinkeld en slechts 30 min.
 2. Worden volgende winkelonderdelen meermaals per dag gereinigd en ontsmet: klinken, handvaten, pashokjes, bancontact, winkelmandjes, toonbank, ...
 3. Mogen maximaal ..…. Aantal klanten in de winkel.
 4. Wordt toezicht gehouden op het naleven van de maatregelen en de social distance van 1,5 meter.
 5. Kunnen klanten aanschuiven rechts van de ingang in een rij (op het voetpad) met de nodige afstand.
 6. Betalen klanten zoveel mogelijk contactloos.
 7. Komen klanten zoveel mogelijk op afspraak of komen tijdens de minst drukke tijdstippen of shoppen zoveel mogelijk online bij de webshop van de winkel
 8. Worden handen zoveel mogelijk gedesinfecteerd met alcoholgel
 9. Zullen klanten met een mondmasker shoppen.
 10. Staan wachtaanduidingen op de grond zowel aan de kassa als aan de pashokjes.
 11. Hangen affiches op om de klanten te herinneren om de nodige maatregelen te nemen zodat iedereen veilig kan shoppen.
 12. Wordt voorrang gegeven aan minder mobielen en mensen uit de zorg

Medewerkers van het lokaal bestuur zullen bij de opening van de winkels rond gaan om met tijdelijke verf de wachtrijen op het voetpad aan te duiden waar nodig.

Indien de winkel te klein is en men zich beter wil organiseren met gebruik van openbaar domein bijvoorbeeld voor de creatie van een afhaalpunt voor bestellingen, kan men dienst economie contacteren. Deze zal samen met de winkelier en in overleg met dienst mobiliteit bekijken wat mogelijk is.

Extra ondersteuning en controle

Zowel de gemeenschapswachten als de politie zullen een extra oogje in het zeil houden of alle winkels en bezoekers de maatregelen naleven.

Oproep naar shoppers

Aan de inwoners wordt gevraagd zich goed voor te bereiden als ze gaan winkelen en om solidair te zijn. Men dient volgende maatregelen ter harte te nemen: verplichting mondmasker bij het shoppen, kom shoppen op de minst drukke tijdstippen, betaal contactloos, indien je ziek bent, blijf je thuis, reis zoveel mogelijk met eigen vervoer en liefst met fiets, parkeer je wagen aan de rand van het kernwinkelgebied en wandel naar de winkel, loop of fiets steeds rechts, ga netjes in de wachtrijen staan zoals aangegeven, respecteer de maatregelen die de winkels nemen en wees hoffelijk en solidair naar anderen.

Er zullen tevens spandoeken worden opgehangen in en rond het centrum om op te roepen tot het dragen van mondmaskers. Via de radio in het centrum zullen boodschappen rond veilig shoppen worden verspreid.