Huis van het kind zoekt taalcoach via TAO tewerkstelling vanuit onderwijs.

Gepubliceerd op maandag 14 mei 2018 12.11 u.

We zoeken

 • Een gedreven taalcoach voor alle basisscholen in Geraardsbergen
 • Voor een voltijds tewerkstelling
 • Met een (pedagogisch) bachelor diploma en ervaring met het basisonderwijs
 • Die vastbenoemd is in het onderwijs en zal tewerkgesteld worden via TAO
 • Die een plaats krijgt binnen het team van het Huis van het Kind
 • Voor het schooljaar 2018-2019, mogelijks verlengbaar

 

Taken

 • Je bent het aanspreekpunt voor directies, zorgcoördinatoren en leerkrachten in Geraardsbergen rond specifieke taalvragen
 • Je ondersteunt leerkrachten die jouw hulp vragen in het werken met kinderen met taalproblemen
 • Je werkt aan het verhogen van de deskundigheid van scholen, leerkrachten en zorgteams in het werken met anderstalige en taalzwakke leerlingen en ouders
 • Je stelt een materialenbank samen van boeken, methodes, materialen over taal en stelt deze ter beschikking aan leerkrachten.
 • Je ondersteunt de kunstacademie bij vragen rondom zorg
 • Je werkt binnen het team van Huis van het Kind en legt actief contacten met scholen en welzijnsorganisaties

Profiel

 • Je hebt kennis van de onderwijsorganisatie van het basisonderwijs, je kan een schoolcultuur goed aanvoelen en kan daarop passend inspelen
 • Je bezit vaardigheden in het coachen van leerkrachten, directie, CLB-medewerkers, en andere betrokken onderwijspartners
 • Je beschikt over sterke communicatievaardigheden en kan in complexe situaties begeleiden.
 • Je kan netwerken: je kan een verbindende samenwerking opzetten tussen onderwijsactoren onderling en met externen
 • Je hebt kennis over tweede taalverwerving, taalvaardigheid Nederlands, meertaligheid, school- en instructietaal, taalgericht vakonderwijs, beginnende geletterdheid, woordenschatdidactiek, talige drempels in de overgang tussen onderwijsniveaus, taalbeleid
 • Je kan het professionele handelen afstemmen op de visie van de Stad Geraardsbergen, de visie van het overkoepelende net van de school en de visie van de school of persoon zelf

Interesse?

Stuur jouw sollicitatie met CV ten laatste op 30 mei 2018 naar: huisvanhetkind@geraardsbergen.be. Het selectiegesprek wordt gepland op 06/06/18.  Je krijgt een persoonlijke uitnodiging via mail.

Meer info over deze vacature: Leslie Libaers: 054 43 20 43 – 0476 46 35 12, leslie.libaers@geraardsbergen.be