IKO-fiche

Gepubliceerd op woensdag 29 maart 2023 16.03 u.
Verwelkom jij binnenkort nieuwe peuters op je school en wil je hen warm onthalen?

Wat is die IKO-fiche eigenlijk?

De IKO-fiche kan je vergelijken met de BASO-fiche die je info geeft over de leerling bij de overgang van lagere school naar secundair onderwijs. Door informatie van de kinderopvang/onthaalouder of van de ouders zelf geeft de IKO-fiche je meer info over het kind.

Waarom komt de IKO-fiche er?

Je kan de fiche gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Bij het invullen van de fiche wordt gepeild naar de interesses, groei en ontwikkeling van het kind maar ook naar wat nodig is om de overgang naar het onderwijs zo warm mogelijk te laten verlopen. De kindbegeleiders uit de kinderopvang kunnen eveneens de fiche aanvullen en zo bijdragen aan deze nieuwe start. 

De IKO-fiche is een instrument waar zowel ouders, kinderopvang als scholen aan meewerken. Binnenkort kan je de fiche downloaden op de website van Huis van het Kind.

Voor de laatste instapdatum (na het Hemelvaartweekend) kan je de fiche al eens uittesten.