Jobstudenten gezocht

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 8.52 u.
Het lokaal bestuur is op zoek naar jobstudenten voor de Buitenschoolse Kinderopvang 'De Speeldoos' en de dienst Logistiek.

Jobstudenten voor de paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie in De Speeldoos

Tijdens de paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie 2021 zal de buitenschoolse kinderopvang ‘De Speeldoos’ (Kampstraat 13, Onkerzele) jobstudenten tewerkstellen voor het begeleiden en animeren van de kinderen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen: 

  • ten minste 18 jaar zijn in 2021 
  • niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren na het vakantiewerk - een verklaring op eer zal moeten ondertekend worden)

Om aan de regelgeving van Kind en Gezin te voldoen, wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten die de studierichting 'Kinderzorg', 'Sociaal-Technische Wetenschappen', ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’, ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen', 'Kleuter- of lager onderwijs' volgen of gevolgd hebben.

Jobstudenten voor juli, augustus en september bij de dienst Logistiek

Tijdens de maanden juli, augustus en september 2021 zullen jobstudenten worden aangeworven bij de dienst Logistiek (steun bij evenementen/onderhoud stadscentrum, opruimen sluikstorten, e.d.) van het Technisch Departement.

Voorwaarden om in aanmerking te komen bij de dienst Logistiek:· 

  • ten minste 18 jaar zijn in 2021 
  • flexibel zijn (avond- en weekendwerk)
  • niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren na het vakantiewerk - een verklaring op eer zal moeten ondertekend worden) 

Interesse?

Kandidaturen moeten, ten laatste op 28 februari 2021, verstuurd worden naar personeelsdienst@geraardsbergen.Be of per post naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Vermeld duidelijk voor welke functie en (vakantie)periode je solliciteert.

Meer info: personeelsdienst: 054 43 20 62, personeelsdienst@geraardsbergen.be