Klimaattafel

De Klimaattafel wordt verplaatst van 11 december 2017 naar 31 januari 2018. We hopen dat u er dan ook kan bij zijn!

Gezocht: jouw ideeën!

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is niet enkel weggelegd voor politici. De inwoners krijgen het voor het zeggen: van de sympathieke bakker over de geëngageerde vrijwilligster tot de bink van de buurt!

Ben je ook bezorgd over ons klimaat? Wil je weten hoe we in Geraardsbergen de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb je goede ideeën of wil je samen met anderen initiatief nemen?

Thema's

We horen graag jouw ideeën rond volgende thema's. Deze thema's worden per tafel besproken. Op 1 avond kan je voor 2 tafels/thema's kiezen:

 1. Hoe energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?

 2. Hoe consuminderen en makkelijker kiezen voor lokale en regionale producten?

 3. Hoe de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk temperen

 4. Hoe ons efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond jouw stad/gemeente? - infosessie 'Rijden op CNG' 
  Binnen een drietal 'laboratoria mobiele alternatieven','LaMA', in 2016 hebben bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers zich over dit thema gebogen. Ze hebben gewerkt aan creatieve en gedurfde oplossingen. De stad wil van hieruit verder bouwen aan een traject naar een duurzame mobiliteit.
  Is de overstap van auto rijden naar fietsen voor jou nog te groot maar wil je graag zo ecologisch mogelijk rijden? Dan is rijden op CNG voorlopig een goed alternatief. Je verneemt er alles over tijdens de infosessie 'Rijden op CNG'. De infosessie wordt gegeven door DATS 24, die in juni het eerste CNG-tankstation in Geraardsbergen opende.

 5. Hoe meer hernieuwbare energie produceren in jouw stad/gemeente? - infosessie 'Word coöperant in een energiecoöperatieve'
  Tijdens zogeheten 'energiecafés' in 2014 -2015, heeft de stad ideeën van inwoners over dit thema verzameld. Vorig jaar werden al die ideeën in een actieplan 'Geraardsbergen Energieneutraal' gegoten, dat nu in uitvoering is. We vertellen er jou meer over tijdens de introductie. Omdat we voor het thema 'hernieuwbare energie' klaar zijn voor actie, bieden we jou een infosessie aan die past in het actieplan: 'Word coöperant in een energiecoöperatieve'. De infosessie wordt gegeven door Denderstroom.

Voorwaarden

Schrijf je tijdig in voor de klimaattafel via het inschrijvingsformulier.

Kan je niet deelnemen aan de klimaattafel? Bezorg ons dan via het inschrijvingsformulier al jouw ideeën om van Geraardsbergen een klimaatgezonde gemeente te maken. Of neem contact op met de dienst Duurzaamheid.