Lichte versoepeling droogtemaatregelen

Gepubliceerd op vrijdag 3 augustus 2018 14.24 u.
De gouverneur heeft een nieuw politiebesluit uitgevaardigd dat onmiddellijk van kracht is. De vorige maatregelen zijn opgeheven.

1. Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

 

2. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bed ríjfsactiviteiten;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater ín het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen;
  • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18 en 1O uur met niet-leidingwater.

3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.

 

* Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952

betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.