Lokaal Bestuur Geraardsbergen stelt 4 lokalen ter beschikking van lokale verenigingen in het buurthuis te Idegem (Bareelstraat 15): oproep tot kandidatuurstelling

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021 14.34 u.
Als jouw lokale vereniging een lokaal wil gebruiken van het buurthuis Idegem, dan kan ze tot en met 13 augustus 2021 om 10 uur een kandidatuur indienen.

Algemene info

 • 2 lokalen bevinden zich op het gelijkvloers en 2 op de eerste verdieping (te bereiken via een traphal)
 • De lokalen zijn allen ongeveer 4 meter breed en 8 meter lang (in één lokaal op het gelijkvloers is een keukentje gevestigd)
 • Garage en kelder zijn beschikbaar voor eventuele stockage
 • De lokalen worden voor een korte termijn beschikbaar gesteld, maximum één jaar.
  Deze termijn is verlengbaar indien het bestuur dit wenselijk acht.
 • Kostprijs zal worden bepaald naar analogie van het retributiereglement op het gebruik van gebouwen van 26 januari 2021.

De kostprijs zal afhangen van de gevraagde ruimte met een maximum van 600 euro per jaar.

Nutsvoorzieningen inbegrepen

Indien interesse kan u uw kandidatuur indienen via e-mail aan de Centrale aankoopdienst (evelien.modderie@geraardsbergen.be ) tegen uiterlijk 13 augustus 2021 om 10 uur.

Uw kandidatuur dient volgende zaken te vermelden:

 • Voorstelling van de vereniging: wie, wat, doelstellingen, leden, enz.
 • Motivering: Waarom wil uw vereniging hier graag een lokaal verwerven?
 • Aantal gevraagde lokalen.
 • Voorkeur aangeven: gelijkvloers/1e verdieping
 • Voorkeur aangeven: exclusief gebruik/gemeenschappelijk gebruik
 • Indien gemeenschappelijk: Welke dagen/welke periode/welke oppervlakte heeft uw vereniging nodig. Hoe ziet u dit?
 • Wilt u gebruik maken van de kelder/garage als stockageruimte? Zo ja, nodige oppervlakte.

Kandidatuur biedt geen zekerheid op vervulling van de wensen. Na de oproep zal met alle geïnteresseerden worden samengezeten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen