Maatregelen voor de rijbewijzen ingevolge coronacrisis

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 16.39 u.

De meeste instanties, waaronder de examencentra, de rijscholen, de centra voor medische en psychologische herstelonderzoeken en de gemeentelijke diensten, moesten vanaf het begin van de coronacrisis hun deuren sluiten. Hierdoor kon u als burger niet de nodige stappen zetten om uw rijbewijs te halen of het te vernieuwen.

Er werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waardoor de volgende documenten, die hun geldigheid verliezen vanaf 16 maart 2020, verlengd worden tot en met 30 september 2020:

  • het Belgisch rijbewijs
  • het Belgisch voorlopig rijbewijs
  • de rijgeschiktheidsattesten
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

In de volgende situaties wordt de geldigheid van het rijbewijs automatisch verlengd tot en met 30 september 2020:

  • uw aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (geldig tot 3 jaar na het afleggen van het theoretisch examen) vervalt vanaf 16 maart 2020,
  • uw voorlopig rijbewijs vervalt vanaf 16 maart 2020 en u heeft het praktisch examen nog niet kunnen afleggen,
  • uw medische geschiktheid groep 2 (categorieën C en D) of groep 1 (categorieën A en B) -inclusief bezoldigd vervoer- vervalt vanaf 16 maart,
  • uw code 95 (vakbekwaamheid) voor groep C en/of groep D verstrijkt vanaf 16 maart 2020,
  • de administratieve geldigheid van uw Europees nationaal rijbewijs verloopt vanaf 16 maart 2020.

Voor omwisseling van niet-Europese rijbewijzen neemt u eerst contact op met de dienst Rijbewijzen.

De politie is op de hoogte van deze maatregelen. Alle rijbewijzen blijven geldig en moeten nog niet onmiddellijk door een nieuw worden vervangen.

Als de geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 16 maart, dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet de burger zich in regel stellen alvorens reglementair te kunnen rijden.