Meer info over coronavirus

Gepubliceerd op zaterdag 14 maart 2020 16.42 u.
 • FAQs van het nationaal crisiscentrum 
 • Aanvullingen van de gouverneurs
 • Religieuze diensten en begrafenissen 
 • Maatregelen voor opvangcentra dak- en thuislozen en inloopcentra 
 • Maatregelen CAW en armoedebestrijding 
 • Afvalverwerking 
 • Economische schade 
 • Maatregelen rijopleiding, rijexamens en autokeuring 
 • Verduidelijking maatregelen Onderwijs
 • Overzicht websites

 

Veelgestelde vragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

GOUVERNEURS

Aanvullingen op de maatregelen nationaal crisiscentrum 

Ook de gouverneurs hebben aanvullingen verspreid over de toepassing van de maatregelen van het Nationaal Crisiscentrum: 
 • Kappers zijn gesloten tijdens het weekend. 
 • Gebedshuizen mogen wel openblijven voor individuele bezoeken voor bezinning en gebed. 
 • Winkels die geen voedingsmiddelen verkopen, mogen in het weekend ook niet openen op afspraak. 
 • Wanneer de maatregelen niet worden nageleefd, moeten politiediensten bestuurlijk optreden, en indien nodig, de handelszaken/horeca in overtreding sluiten. Het is uiteraard wenselijk hier stapsgewijs op te treden, eerst te verwittigen en te sensibiliseren, en pas dan tot bestuurlijk optreden over te gaan. 
 • Voor de ziekenhuizen werd gevraagd een algemeen (nationaal) besluit te nemen met betrekking tot de bezoekregeling. Dit wordt momenteel nader bekeken. 
Bekijk het volledige bericht 
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Religieuze diensten en begrafenissen

Religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur zal deze informatie nog specifiek naar alle erediensten in Vlaanderen sturen. 

Het kabinet van minister Somers heeft op 13 maart 2020 de richtlijnen voor de uitvaartsector voor overlijdens met bevestigde COVID-19 naar de verenigingen van begrafenisondernemers gestuurd. Bekijk de richtlijnen voor de uitvaartsector

AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Richtlijnen zorgprofessionals 

Het agentschap Zorg en Gezondheid verzamelt alle richtlijnen voor zorgprofessionals op de website. Je vindt daar onder meer: 
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

Uitstel niet-dringende ziekenhuisingrepen 

Alle ziekenhuizen in ons land zullen vanaf vandaag, zaterdag 14 maart, niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opschorten voor onbepaalde duur. Die maatregel moet de druk op onze ziekenhuizen verlichten. Lees er alles over op de website van Zorg en Gezondheid
OVAM EN INTERAFVAL

Afvalverwerking

De Vlaamse overheid heeft een omzendbrief opgesteld in overleg met OVAM en Interafval over de dienstverlening afvalinzameling in geval van verminderde personeelsbezetting wegens de coronacrisis. 

Bij capaciteitstekorten inzake personeel moet de focus liggen op de inzameling van restafval en gft-afval. De aanvangsdatum van dit regime wordt via een nieuwe omzendbrief op Vlaams niveau vastgelegd van zodra er vanuit de intercommunales via Interafval wordt aangegeven dat er te weinig personeel is om de normale dienstverlening te waarborgen. 

Bekijk de omzendbrief over de dienstverlening afvalinzameling. 
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN

Economische schade

 • Of er compenserende maatregelen genomen om de economische schade te dekken, wordt op dit moment besproken. 
 • Het VLAIO-contactpunt voor bedrijven met Corona-vragen is 0800 20 555.
Lees meer over de bijkomende maatregelen om bedrijven te ondersteunen.
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Maatregelen rijopleiding, rijexamens en autokeuring 

Vanaf 16 maart 2020 worden er tot nader order geen externe rijopleidingen en examens georganiseerd. Daarnaast is er uitstel voor wie door het Corona-virus de wettelijke verplichtingen in het kader van mobiliteit en openbare werken (zoals je auto laten keuren) niet kan naleven. 

Meer info vind je op de webpagina's van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
ONDERWIJS EN VORMING

Coronavirus: verduidelijking richtlijnen onderwijs

Ook scholen hebben gisteren snel moeten schakelen en leveren maximale inspanningen om gevolg te geven aan de coronamaatregelen. Toch blijven een aantal zaken onduidelijk. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming helpt hen graag de juiste richting te bepalen en heeft de richtlijnen rond o.a. het organiseren van opvang verder verduidelijkt.
 
Lees er alles over op de website van Onderwijs en Vorming.
CRISISCENTRUM VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Overzicht websites Vlaamse overheid met informatie 

Heel wat organisaties en instanties ontsluiten informatie over het coronavirus.

Een gebundeld overzicht van alle websites vind je op de website van het CCVO